​Raad zet licht op groen voor uitbreiding Lidl in Asser wijk Marsdijk

​Assen - De gemeenteraad heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor uitbreiding van supermarkt Lidl in het Asser winkelcentrum Marsdijk.

De Lidl wordt daarmee ongeveer twee keer zo groot. Het pand van wijkcentrum De Dissel moet daarvoor wijken en de weg die momenteel nog tussen het winkelcentrum en De Dissel loopt, een gedeelte van de Kleuvenstee, verdwijnt.

Veiligheid

Naast het bezwaar van buurtbewoners over minder fraai uitzicht op een grote muur van de Lidl, het kappen van bomen en overlast door het vroege laden en lossen dat straks tegenover woningen plaatsvindt, is vooral de verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers en met name de schoolkinderen een heet hangijzer.

Het gevaar bestaat, dat de leerlingen in de nieuwe situatie de kortste weg – die over de nieuwe en drukke grote parkeerplaats bij de Lidl – naar en van school kiezen. Bovendien wezen de schooldirecteuren van De Borg en De Marskramer eerder al op het bouwverkeer dat daar straks rijdt, met alle gevaar van dien voor de kinderen.

Overleg

Wethouder Janna Booij beloofde dat er goed overleg plaats al vinden tussen de uitvoerder en de scholen. ‘En na de voltooiing van de verbouwing gaan we de verkeerssituatie monitoren en maatregelen treffen als dat nodig is.’

Wat het laden en lossen betreft: buurtbewoner en bezwaarmaker Jan Bremer gaf aan dat er nu al om 04.00 uur gelost wordt bij het winkelcentrum. Dat schijnen overigens geen leveranciers te zijn van de Lidl, maar van een andere ondernemer in het winkelcentrum.

Gelijktrekken

Het CDA legde Booij voor of de verordening voor het laden en lossen bij het winkelcentrum gelijk kon worden getrokken met de rest van de winkels in Assen, later dan die 04.00 uur. De wethouder zegde toe naar de verordening te zullen kijken.

Tekst: Robbert Willemsen