Bijeenkomst ‘Contact met je kind’ in Duurzaamheidscentrum

Assen - De Week van het Jonge Kind, van 8 tot en met 12 april, is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. GastOuderBureau SamSam houdt in deze week voor alle ouders en gastouders van SamSam een themabijeenkomst in Assen

De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is.

GastOuderBureau SamSam houdt in het Duurzaamheidscentrum voor alle ouders en gastouders van SamSam een themabijeenkomst in samenwerking met ‘Sensus babywerk’ en ‘Taal voor Taal’: ‘Contact met je kind’ voor de ouders en gastouders.

In deze interactieve lezing ‘Contact met je kind’ vertellen Petra Nell van Taal voor Taal en Martzen Akkerman van Sensus babywerk over het contact maken met je kind. Het publiek leert deze avond meer over de spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind, over de breinontwikkeling, en over de taal van aanraking. Ook krijgt men handige informatie over babymassage en babygebaren, waar iedereen thuis mee aan de slag kunt.

Wanneer:                         Donderdag 11 april
Waar:                               Duurzaamheidscentrum,
                                         Bosrand 2 in Assen (parkeren op de parkeerplaats bij het
                                         ‘Wielerhome’/Bonte Wever)
Hoe laat:                         19.30-21.00 uur inloop, vanaf 19.15 uur
Kosten:                            € 10,-
Opgave verplicht:          vóór 4 april naar info@gobsamsam.nl