Achilles 1894 heeft financiële problemen en stopt met zondag-hoofdmacht

Assen – Achilles 1894 heeft dusdanige financiële problemen dat de Asser club na dit seizoen gaat stoppen met het eerste zondag-team.

Deze mededeling deed het bestuur dinsdagavond tijdens de algemene ledenvergadering. De schulden cq tekorten zouden zo'n 115.000 euro bedragen, maar dat bedrag wil het bestuur niet bevestigen. Het tekort is ontstaan in 2016 en 2017. 

Penningmeester

Het bestuur zei dinsdagavond tegen de leden dat er vervolgstappen worden overwogen richting de oud-penningmeester, die verantwoordelijk zou zijn voor de financiële wanorde. 'Na het vertrek van de penningmeester in november 2018 is geconstateerd dat er een verkeerde voorstelling van de financiële cijfers aan de vereniging is gepresenteerd. Daardoor behoort voortzetting van hoofdklasse-voetbal voor komend seizoen niet meer tot de mogelijkheden', aldus het bestuur in een verklaring. Er is nog geen aangifte gedaan tegen de oud-penningmeester.  

'Om op termijn', gaat het bestuur verder, 'weer een gezonde vereniging te worden moet er worden gesneden in de uitgaven. Aangezien het zondag hoofdklasse voetbal onevenredig zwaar op de begroting drukt, moet dit besluit nu genomen worden.' De club richt zich nu op het voetballen op de zaterdag. 'Liever had Achilles 1894 de mogelijke samenvoeging van de zaterdag/zondag hoofdklassers afgewacht, maar ziet zich genoodzaakt om deze stap vervroegd te nemen.'

KNVB 

Of het eerste elftal, dat uitkomt in de hoofdklasse A, de huidige competitie mag afmaken onder deze omstandigheden beslist de KNVB. Door bijvoorbeeld een gebrek aan motiviatie bij de spelers zou competitievervalsing op de loer kunnen liggen. Achilles neemt woensdag contact op met de bond over deze materie.  

Het eerste zaterdagteam, dat momenteel uitkomt in de derde klasse C, blijft buiten schot en is na het wegvallen van de zondag-hoofdmacht het hoogst spelende team bij Achilles 1894.

Voor Achilles-coach Paul Weerman is de onheilstijding extra wrang. Drie jaar geleden maakte hij hetzelfde mee bij WKE, toen het eerste team daar door een faillissement uit de competitie werd gehaald.