Groningerdwarsstraat centrum Assen wordt voetgangerszone

Assen – De Groningerdwarsstraat in het Asser centrum wordt een voetgangerszone. Ook fietsers zijn in de straat toegestaan, maar gemotoriseerd verkeer wordt daar voortaan geweerd.

Tijdens de bouw van het verzorgingstehuis Arendstate aan de Groningerstraat, zo laat het college van B en W weten, was de Groningerdwarsstraat - gelegen tussen de Groningerstraat en de Zaagmolen - afgesloten voor het verkeer. De straat werd gebruikt als bouwopslag.

Geen nadelige gevolgen

Het verkeer werd tijdelijk omgeleid via de Zaagmolen, waar tijdens de bouw verkeer in twee richtingen mogelijk was. B en W: ‘In deze periode is gebleken dat deze situatie geen nadelige gevolgen had voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. Om de woonkwaliteit en de leefbaarheid voor bewoners van de woningen aan weerszijden van de Groningerdwarsstraat te verbeteren, is het volgens ons wenselijk om deze straat af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer.’

De verkeerssituatie in de Zaagmolen wordt, aldus het college, nu aangepast en permanent in twee richtingen opengesteld voor gemotoriseerde verkeer.

Inzage

Het verkeersbesluit van B en W ligt, inclusief bijbehorende situatieschetsen, zes weken ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis. Iedere belanghebbende die het met dit besluit niet eens is, kan daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.

Tekst: Robbert Willemsen