​Kom in actie op de Bijenwerkdag bij het Duurzaamheidscentrum en in Vries

​Assen / Vries - Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de bestuiving en zijn daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland.

De helft van alle 359 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseren Het Drentse Landschap en Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met Nederland Zoemt op 15 en 16 maart de Bijenwerkdag.

Voedsel

De grootste bedreiging waar wilde bijen mee te kampen hebben, is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Tijdens de Bijenwerkdag wordt hier wat aan gedaan en deelnemers kunnen daarbij helpen. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er bijenhotels gebouwd, open zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Daarnaast worden bloemenmengsels gezaaid en struiken geplant om de voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) te verbeteren.

De Bijenwerkdag is onder meer in:

Het Duurzaamheidscentrum Assen. Zaterdag 16 maart, van 10.00 tot 16.00 uur. Tijdens de bijenwerkdag wordt gewerkt in de tuin van het Duurzaamheidscentrum in Assen. In 2018 is naast het Duurzaamheidscentrum Assen een wilde bijenheuvel aangelegd. In dezelfde omgeving staat een groot insectenhotel en een bijenstal. Alles bij elkaar biedt dit een leefomgeving voor veel verschillende bijen; zowel honingbijen als wilde bijen. Tijdens NLdoet wordt het insectenhotel definitief ingericht, de bijenheuvel wordt voorzien van beplanting en de bijenstal wordt zomerklaar gemaakt. Lees meer: https://www.nldoet.nl/klus/bijenwerkdag-duurzaamheidscentrum-assen

OBS de Vijverstee in Vries. Vrijdag 15 maart, van 09.00 tot 12.00 uur. Tijdens NLdoet wordt in Vries gewerkt op het schoolplein van OBS de Vijverstee. Er worden een insectenhotel, afrastering en bij-vriendelijke beplanting geplaatst. Meer informatie: https://www.nldoet.nl/klus/bijenwerkdag-obs-de-vijverstee