Sloop, nieuwbouw, overlast bestrijden en minder laad- en losplekken; Rolderstraat Assen grondig op de schop

Assen – De Rolderstraat in Assen krijgt een nieuwe aanblik, zo schrijft het college van B en W in een nieuwsbrief. Er staan tal van veranderingen op stapel om de straat aantrekkelijker te maken en te verlossen van het negatieve imago dat de Rolderstraat nu heeft.

Een van de meest rigoureuze ingrepen is het slopen van het pand op de hoek met de Oude Poststraat. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw met woningen, aldus B en W. Ook worden de lichtmasten vervangen door nieuwe ledverlichting, verdwijnen de laad- en losplekken voor Rolderstraat 7 en 9 en worden twee andere laad- en losplekken ruimer gemaakt en beter aangegeven.

Paaltjes

Ook komen er meer paaltjes langs het voetpad om zo parkeren op het voetpad te voorkomen. Er worden twee verkeersplateaus gemaakt die het hardrijden moeten voorkomen. Voetgangers kunnen bij deze plateaus dan ook beter oversteken, aldus het college. ‘En in navolging van het initiatief van een actieve bewoonster van de binnenstad willen we ook de elektriciteitskast in de Rolderstraat voorzien van een historische foto, in navolging van de Brink en de Markt.’

Verder worden de blauwe boomkorven vervangen door nieuwe, zwarte boomringen. ‘Dit doen we in één keer voor de hele binnenstad in het eerste kwartaal van 2019.’ Het bestaande blauwe bankje wordt verwijderd en de geleidestrook voor mindervaliden wordt aangepast. Tevens komen er vakken om fietsen in te stallen. De fietsenrekken verdwijnen en worden vervangen door een aantal beugels waar de fietsen tegenaan kunnen staan.

Hekken

Dit in navolging van de werkzaamheden die al zijn verricht in de Rolderstraat. Afgelopen najaar zijn alle blauwe paaltjes in de straat zwart geschilderd. Ook alle ondergrondse huisvuilcontainers zijn nu zwart of – waar nodig – vervangen. B en W: ‘Verder hebben we muurtjes gesloopt en fietsenstallingen verwijderd. Ook hebben we hekken geplaatst om overlast in het gebied achter de Rolderstraat te voorkomen. De fietsenstalling tussen de ingang van de Citadel en de Jan Fabriciusstraat is vergroot zodat er meer ruimte is om fietsen te stallen. In dezelfde periode is ook de openbare verlichting vervangen rond de Doevenkamp en Menning door ledverlichting.

Speelplekken

En voor het algemene plaatje in de binnenstad: het college wil dit jaar aan de slag met meer speelplekken in het centrum. ‘Per straat gaan we kijken naar de mogelijkheden. Deze leggen we uiteraard nog voor aan de ondernemers en eigenaren. Ook bekijken we de kansen voor meer groen in de binnenstad. Bijvoorbeeld in de vorm van gevelgroen of boombakken. Dit omdat in veel straten geen extra bomen geplant kunnen worden door de aanwezigheid van kabels, leidingen en rioleringsbuizen of vanwege de breedte van de straat.

B en W zeggen blij te zijn met initiatieven van ondernemers en eigenaren in de panden van de Rolderstraat. Zo hebben Linda Kolk en Marco Fekkes in het voormalige pand van Bullseye de deuren geopend van het Stamppotcafé. ‘En wie meer ideeën heeft, kan ons dat laten weten.’

Werkplaats Rolderstraat

Mensen met vragen, initiatieven of andere zaken kunnen een mail sturen naar binnenstad@assen.nl of langskomen in de Werkplaats Rolderstraat aan de Rolderstraat 21. Op donderdag kan men hier tussen 09.00 en 17.00 uur meestal binnenlopen. Naast de gemeente is ook binnenstadsorganisatie Vaart in Assen hier regelmatig aanwezig. Elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 heeft wijkagent Henk Thijs spreekuur in de Werkplaats Rolderstraat. Naast de wijkagent zijn er dan ook collega’s van toezicht, handhaving en wijkbeheer vanuit de gemeente aanwezig.

Tekst: Robbert Willemsen