Meander Support: ‘Trek tijdig aan de bel bij financiële problemen’

Annen – Meander Support in Annen begeleidt en ondersteunt mensen die niet zelfstandig de financiën kunnen beheren. Er wordt op een persoonlijke en professionele manier maatwerk geleverd voor iedere individuele situatie. Door samenwerking met cliënt en diverse instanties wordt cliënten zicht geboden op een positieve toekomst waardoor er weer perspectief ontstaat.

‘Het bedrijf bestaat bijna 10 jaar. We zijn begonnen als bewindvoerderskantoor, door de jaren heen hebben we onze diensten uitgebreid’, vertellen eigenaresse Diana van der Laan en bewindvoerder/(financiële)coach Aaltje Pol. Het bedrijf biedt ondersteuning en coaching, bewindvoering, budgetbeheer en PGB beheer. Vooral de ondersteuning en coaching krijgt veel aandacht.’

‘Meander Support vindt het belangrijk om in samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten, werkgevers, andere hulpinstanties en vrijwilligersorganisaties een sluitende aanpak te realiseren. Volgens deze manier van werken creëren we een stabiele situatie.’

Betalingsachterstand

‘Ruim 32 procent van de Nederlandse bevolking heeft een betalingsachterstand en kan bepaalde rekeningen niet betalen. Dit zijn ook werkende mensen. Van de bedrijven geeft 62 procent aan dat ze medewerker(s) heeft met financiële problemen. Dat is een grote groep.’

Jongeren vormen ook een steeds grotere groep met financiële problemen. ‘Die denken van dat lossen we wel op, maar dat gebeurt niet.’

Ziekteverzuim

De gemiddelde schuld van een huishouden bedraagt momenteel 42.000 euro. ‘De kosten van werkgevers lopen op als medewerkers financiële problemen hebben. Het ziekteverzuim neemt toe en de productiviteit daalt bij deze groep. Dat is ernstig en dit willen wij voorkomen door preventief aan het werk te zijn. Er wordt te laat professionele hulp ingeschakeld. Dit komt door bijvoorbeeld schaamte of ze denken het zelf op te kunnen lossen. Uiteindelijk blijkt het dan niet te lukken. Als er bijvoorbeeld loonbeslag is gelegd, dan ben je te laat en dat willen we voor zijn. We willen de schuldenproblematiek aanpakken en voorkomen. Dat kan alleen door op tijd aan de bel te trekken.’

‘We willen een goed contact met de mensen opbouwen en laagdrempelig zijn. Het vertrouwen geven dat we iets voor de mensen kunnen betekenen. We werken voor en samen met de cliënten, met het uiteindelijke doel (indien mogelijk) dat ze uiteindelijk weer zelfstandig de financiën kunnen beheren. Door onze werkwijze ervaren de cliënten dat ze uit een negatieve spiraal komen en weer positief de toekomst tegemoet kunnen treden.’

Aanpak

Als cliënten zich melden dan volgt eerst een inventarisatie. ‘We overleggen over de aanpak.’ Daarna gaat Meander Support aan de slag. ‘We gaan alles aanpakken en organiseren en zorgen dat er rust wordt gecreëerd bij de cliënt.’ Transparantie is heel belangrijk hierbij. ‘De cliënten hebben te allen tijde inzicht in wat we doen en hun hele financiële situatie is altijd inzichtelijk voor ze.’ Momenteel heeft Meander Support 100 mensen die geholpen worden, voornamelijk in de drie noordelijke provincies.

Vuilniszakken vol administratie

Wat Diana en Aaltje tegenkomen zijn vuilniszakken vol administratie, wat ze volledig behandelen. Het gaat niet alleen om mensen met psychische klachten zoals PTSS, ADHD en Autisme die aankloppen, maar ook door ontslag of scheiding ontstaat een ander financieel plaatje, waarbij ondersteuning geboden kan worden door het bedrijf.

‘We willen een stapje meer doen en daarom zijn we uniek in onze werkwijze.’ Hiermee doelen de dames ook op de samenwerking die ze met werkgevers, hulporganisaties en de gemeenten hebben voor een gezamenlijke aanpak.

Preventiefonds Assen

‘Neem bijvoorbeeld het preventiefonds van de gemeente Assen. Het college van B en W heeft 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de periode 2019 tot 2022. Dit fonds is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van de Assenaren. Om dit te kunnen realiseren willen we graag samen met een aantal (vrijwilligers)organisaties in gesprek om een plan uit te werken. Geïnteresseerde organisaties kunnen contact opnemen met Meander Support. Door de verbinding te maken kun je elkaar versterken en complementeren.’

Voor meer informatie kijk op de website www.meandersupport.nl, of mail naar info@meandersupport.nl bellen kan ook: 0598-371937.

Tekst: Cindy Houwen