D66: Zorgen over veiligheid en overlast bij uitbreiding winkelcentrum Marsdijk

Assen – De fractie van D66 in de Asser gemeenteraad maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid bij de uitbreiding van winkelcentrum Marsdijk. Supermarkt Lidl wordt richting het huidige wijkgebouw De Dissel (dat wordt gesloopt) flink groter.

D66 heeft onlangs gesproken met inwoners van de wijk, die op sommige onderdelen niet blij zijn met de huidige uitbreidingsplannen. En D66, zo laat de partij weten in schriftelijke vragen aan het college van B en W, deelt die zorgen.

Vrachtwagens

Zo wijst D66 erop, dat in de huidige plannen weinig ruimte is voor vrachtwagens die de supermarkt moet gaan bevoorraden. ‘In een druk gebied van winkelend publiek en de omliggende scholen kan dit tot gevaarlijke situaties leiden.’

In die uitbreidingsplannen staat eveneens beschreven dat de oversteek met zebrapad bij de Mahatma Gandhiweg, ter hoogte van het Heugetepad, gaat verdwijnen. De democraten: ‘Deze oversteek wordt veel gebruikt door scholen om bij de gymzaal te komen en inwoners die langs deze weg het winkelcentrum bezoeken. Hoe kunnen scholieren straks veilig de gymzaal bereiken, en inwoners het winkelcentrum? Waarom is ervoor gekozen deze overgang weg te halen?’

Geluidsoverlast

Ook vrezen bewoners geluidsoverlast, aldus D66. ‘Zijn er indicaties gemaakt over hoeveel geluidshinder bewoners  boven en rondom de supermarkt ervaren bij het laden en lossen van goederen na de verbouwing van de supermarkt?’

D66 wil weten welke afweging de gemeente heeft gemaakt om het nieuwe winkelcomplex nu zó te situeren. ‘Is daarbij goed gekeken naar de verkeersbewegingen, vooral vanuit de school? En waarom is er voor  verbouwen gekozen? Hebben er ook andere opties op tafel gelegen?’

Tekst: Robbert Willemsen