B en W Assen: ‘Landelijk asbestfonds in de maak voor steun sanering asbestdaken’

Assen - De Nederlandse regering is, in overleg met de decentrale overheden en het stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), bezig om in 2019 een landelijk asbestfonds in het leven te roepen voor eigenaren van asbestdaken die sanering niet kunnen financieren.

Dat meldt het college van B en W in Assen. ‘Er is hierbij geen sprake van subsidie, maar van een lening met lage rente. Op provinciaal niveau wordt door de Drentse gemeenten samen met de provincie ook gewerkt aan maatregelen om de eigenaren van asbest te ondersteunen.’

Plafond subsidie al bereikt

Het college reageert hiermee op vragen van de SP in Assen. Die hield het college voor dat de landelijke subsidieregeling ‘Verwijdering Asbestdaken’ sinds 1 januari is afgeschaft vanwege het bereiken van het subsidieplafond van 75 miljoen euro, terwijl die regeling zou doorlopen tot 31 december 2024. Dit is ook de datum waarop al het asbest van alle daken verwijderd moet zijn.

Het Asser college schrijft dat dit eraan zat te komen. ‘Het was op voorhand de bedoeling (maar niet bij iedereen bekend) dat de subsidiepot niet toereikend was om elke eigenaar van de subsidie gebruik te laten maken. Dan had de rijksoverheid ongeveer 500 miljoen euro beschikbaar moeten stellen.’  

In de problemen

De SP is bang dat met name Assenaren met een smalle beurs en asbest op het dak zonder financiële tegemoetkoming in de problemen komen als zij een gespecialiseerd bedrijf in de arm moeten nemen. De partij vreest dat deze bewoners op eigen houtje asbest gaan verwijderen en dat die verwijderde asbest in de natuur wordt gedumpt. Met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Het college geeft aan dat inwoners kleine asbestdaken (minder dan 35 vierkante meter) zelf kunnen verwijderen en tot 300 kilogram gratis kunnen inleveren bij het Milieupark. ‘Voor ondernemers en particulieren met grote oppervlaktes asbestdaken zijn wij aan het inventariseren op welke wijze de gemeente hen kan ondersteunen.’

Dumpen

B en W erkennen het probleem van asfaltdumping in de natuur. ‘Er worden, met name in het buitengebied, wel eens asbestdumpingen geconstateerd. Het is hierbij niet altijd te achterhalen of dit dumpingen door particulieren of bedrijven betreft. Tevens is onbekend of de dumpingen door inwoners van Assen zijn veroorzaakt of door inwoners van andere gemeenten.’

Het college is momenteel alle asbest-gerelateerde zaken die spelen in de gemeente Assen te inventariseren. B en W beloven dus ondersteuning bij verwijdering van asbest en wacht intussen ook af hoe het landelijke asbestfonds eruit gaat zien, om Assenaren daar vervolgens over te informeren.

Tekst: Robbert Willemsen