Onderwijsprijs Drenthe voor ISK Dr. Nassau College Assen en De Holtenhoek Vries

Assen / Vries – De Internationale Schakelklas (ISK) van het Dr. Nassau College in Assen en basisschool De Holtenhoek in Vries hebben vrijdag uit handen van Drents Gedeputeerde Cees Bijl de Onderwijsprijs Drenthe 2017-2019 ontvangen.

Dat gebeurde en in Assen samen met wethouder Harmke Vlieg en in Vries in gezelschap van wethouder Pepijn Vemer. Naast de Bronzen Olifant-trofee overhandigde Bijl namens de provincie een cheque van 500 euro.

De tweejaarlijkse Onderwijsprijs Drenthe is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP) en de provincie Drenthe, met als doel de creatieve kanten van het onderwijs voor het voetlicht te brengen. De prijs werd dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt.

Beroep

De Internationale Schakelkas van het Dr. Nassau College krijgt de prijs voor het voortgezet onderwijs met een project om moeilijk lerende asielzoekerskinderen van 16 jaar en ouder voor te bereiden op een beroep. Bij het Dr. Nassau College merkten ze dat sommige asielzoekerskinderen buiten de boot dreigen te vallen, vooral leerlingen die op wat latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en moeilijk leren. Dikwijls zijn ze hier zonder hun ouders.

De school heeft nu samen met het Praktijkonderwijs een traject gemaakt waar de kinderen volgens de Nederlandse regels eigenlijk te oud voor zijn, maar waar deze groep baat bij heeft. Zij doen op deze manier veel praktijkervaring op en leren de taal en de Nederlandse gewoonten.

Rekenen

Juf Petra Kroon van De Holtenhoek in Vries bedacht een nieuwe methode voor de rekenles voor het primair onderwijs. Zij merkte bij haar leerlingen dat de overgang van groep 2 naar groep 3 groot is. Kroon  niet tevreden met het aanbod om kinderen goed te leren rekenen en kwam zelf met iets nieuws: kinderen leren nu op een speelse manier rekenen en combineren dit met bewegingsactiviteiten.

Met het winnen van de Onderwijsprijs Drenthe dingen de scholen mee naar de Nationale Onderwijsprijs, die op 27 maart in Leiden wordt uitgereikt.