Elfstedenmysterie ontrafeld: Dirk Jan Mekkes herkent zichzelf op foto in Asser Courant

Assen - Twee weken geleden stond de Elfstedentocht centraal in de rubriek ‘Herinneringen in Beeld’ in de Asser Courant. Op een foto van het Drents Archief, uit de collectie van fotograaf Sake Elzinga, was een groep warm ingepakte mannen te zien die op de stoep zaten te wachten voor de Elfstedentocht.

De verdere context van de foto was bij het Drents Archief onbekend, maar dankzij oplettende lezer Dirk Jan Mekkes uit Assen kon het ‘Elfstedentochtmysterie’ onlangs worden opgelost. De Assenaar herkende zichzelf op de foto en kwam - gewapend met startbewijzen, Elfstedenkruisjes en hetzelfde mutsje als op de foto - langs bij het Drents Archief. Inschrijven voor de Tocht der Tochten

Vrieskou

In ‘Herinneringen in Beeld’ werd per abuis gemeld dat de foto uit 1986 afkomstig was. Drievoudig Elfstedentochtrijder Dirk Jan Mekkes (75)  wist dit meteen te ontkrachten: 'De foto is gemaakt in de
nacht van 18 op 19 februari 1985, twee dagen voor de start van de dertiende Elfstedentocht.' De mannen zaten in de vrieskou te wachten tot ze zich in mochten schrijven voor de Tocht der Tochten. Internet bestond nog niet, dus de deelnemers moesten zich op centrale punten in het land registreren. In Assen kon dat bij het VVV-kantoor aan de Beilerstraat.

Op de stoep 

Op dinsdagochtend 19 februari om 7.00 uur startte de inschrijving. 'Je wilde een zo laag mogelijk startnummer, dan mocht je in alle vroegte starten. Het was dus zaak om er zo vroeg mogelijk bij te
zijn, rond middernacht zat ik al op de stoep van het VVV-kantoor.'

De hel van '63 

Het was in 1985 de tweede keer dat Mekkes de bijna tweehonderd kilometer lange tocht schaatste. Tijdens ‘de hel van ‘63’ werd hij vroegtijdig van het ijs gehaald, ondanks een goede voorbereiding. Hij reed zijn trainingsrondjes sinds jaar en dag op de ijsbaan in Assen. De schaatser was destijds gelegerd op de kazerne in de stad en bij de winterdag klom hij stiekem over het hek om zo snel mogelijk bij de ijsbaan te kunnen zijn. In 1985 en 1997 bereikte de Assenaar de finish, in ’85 zelfs al voor het eind van de middag. In 1986 moest hij wegens een blessure verstek laten gaan.

Startnummer 3423

Mekkes vindt de Elfstedentocht nog altijd een magisch evenement. De foto in de Asser Courant trok dan ook meteen zijn aandacht. Naast zichzelf – herkenbaar aan het mutsje – wist hij nog een aantal mannen bij naam te noemen die in 1985 in de ijzige kou voor het VVV-kantoor zaten te wachten. Het Drents Archief is blij met deze aanvullende informatie en voegt het toe aan de fotocollectie. Inmiddels is het inschrijfproces gemoderniseerd en hoeft Mekkes niet meer urenlang in de kou te zitten. Hij heeft startnummer 3423 en peinst er niet over om zijn lidmaatschap op te zeggen. 'Mocht de Elfstedentocht ooit nog eens verreden worden en ik ben er fysiek nog toe in staat, sta ik aan de start.'