Gerdien Verschoor nieuwe directeur Herinneringscentrum Westerbork

Hooghalen - De Raad van Toezicht van Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft Gerdien Verschoor benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder. Per 1 juli volgt zij Dirk Mulder op, die met pensioen gaat nadat hij meer dan 33 jaar leiding heeft gegeven aan het Herinneringscentrum.

Kunsthistoricus en auteur dr. Gerdien Verschoor (1963) is sinds 2005 directeur van het internationale conservatorennetwerk CODART. Daarvoor was zij conservator bij Museum de Fundatie in Heino/Zwolle en attaché voor pers- en culturele zaken aan de Nederlandse Ambassade te Warschau. Vanuit die functie was zij onder meer verantwoordelijk voor de dossiers die met de Tweede Wereldoorlog te maken hadden. Zij schreef twee romans en een non-fictie boek waarin de oorlog een grote rol speelt.

Niet te verenigen

Verschoor bekleedt verschillende bestuursfuncties in de culturele sector en was tot voor kort lid van de Restitutiecommissie. Zij heeft besloten vervroegd uit deze commissie terug te treden omdat zij vindt dat de functie van directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork niet te verenigen is met een rol in een commissie die adviezen uitbrengt over de teruggave van roofkunst. 
Doeko Bosscher, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘We zien in Gerdien Verschoor, met haar grote kennis van zaken aangaande de Tweede Wereldoorlog en ervaring in het museale veld in binnen- en buitenland een waardige nieuwe directeur/bestuurder, die in staat is het Herinneringscentrum duurzaam de herkenbare, unieke plaats te laten innemen die het toekomt. In het geheel van herinneringscentra zal Westerbork onder haar leiding ook zijn rol als kenniscentrum blijven vervullen, waartoe het onder leiding van Dirk Mulder is uitgerust. De Raad van Toezicht ziet de toekomst met groot vertrouwen tegemoet.’

‘Betekenisvolle plek’

Gerdien Verschoor: 'Sinds mijn eerste bezoek aan het centrum en het voormalige kampterrein, nu meer dan twintig jaar geleden, ben ik gegrepen door de uitzonderlijke positie van Herinneringscentrum Kamp Westerbork als het Durchgangslager in Drenthe van waaruit 107.000 Joden, Roma en Sinti op transport werden gesteld naar de vernietigingskampen, waarvandaan slechts 5000 mensen levend terugkeerden. Het is essentieel om de unieke verhalen over deze onvergelijkbaar wrede geschiedenis in de toekomst te blijven delen, ook aan een snel veranderend publiek en binnen een steeds weer andere maatschappelijke context. Natuurlijk mogen de andere geschiedenissen, zoals die van Schattenberg, niet worden vergeten.’

Verschoor vindt het een voorrecht om het stokje van Dirk Mulder over te mogen nemen. ‘Ik zie ernaar uit om straks samen met het team en de vele betrokkenen richting te geven aan de toekomst van deze betekenisvolle plek.’