In Beeld: Open dag bij Lariks CS Vincent van Gogh in Assen

Assen - Wat als je straks van de basisschool komt, waar ga je dan verder leren? Veel scholen houden daarom dezer dagen open dagen en vrijdagmiddag probeerde de scholengemeenschap Vincent van Gogh, afdeling Lariks, de kinderen uit groep acht een antwoord op die vraag te geven.

De beste ambassadeurs van de school zijn natuurlijk de leerlingen zelf. Zij waren gekleed in oranje shirts en heetten de potentiële havo- en vwo-leerlingen samen met hun ouders in de aula van de school welkom. Vervolgens werd verteld waar welke informatie te verkrijgen was.

Spannende proefjes

Populair was het practicumlokaal van scheikunde, waar spannende proefjes werden uitgevoerd door heuse jonge laboranten uit de bovenbouw in witte jassen. Ook het computerlokaal met door computers bestuurde spelletjes was in trek bij de basisschoolkinderen.

Maar ook konden de bezoekers bij een zogenaamde Photobooth een gekke, kleurrijke foto van zichzelf laten maken als aandenken aan deze open dag. En was er voorlichting over vakken als natuurkunde, filosofie, aardrijkskunde en muziek.

Puzzels

Wilde je je hersens eens goed laten kraken: dat kon in het wiskundelokaal waar moeilijke puzzels op de kinderen lagen te wachten om opgelost te worden. Diverse schoolbands verzorgden in de aula optredens en er werd drinken geserveerd. En buiten brandde een kampvuur waar warme chocolademelk gedronken kon worden.

Tekst: Marie Claire Aling