Straten Marsdijk hebben verrassend snel geld voor buurt-AED bij elkaar. ‘Mooi toch?’

Assen – De inzamelingsactie voor een ‘straat-AED’ (Automatische Externe Defibrillator) in de Smaragdstoep en de Parelstoep in de Asser wijk Marsdijk begon op 19 januari, maar het benodigde bedrag, 1660 euro, is nu al binnen. ‘Dat ging sneller dan verwacht’, lacht initiatiefnemer Bertjan Marree. ‘Blijkbaar zien mensen het belang van een AED in de straat.’

Samen met buurman Michel van Zomeren haalde Marree het geld voor een AED binnen via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting. ‘Ik opperde dit tijdens een winterborrel met de buurt en kreeg zoveel positieve reacties, dat Michel en ik het in gang hebben gezet. We wonen zelf in de Smaragdstoep en hebben de Parelstoep erbij berokken om zo meer draagkracht te ontwikkelen. Via allerlei kanalen hebben we de actie gepromoot, maar dat het zó snel zou gaan… Nou ja, alleen maar mooi toch?’

Roofgoed

Door leveringsproblemen vanuit de Verenigde Staten kan de AED pas in maart bezorgd worden in Assen. Het apparaat komt aan de muur te hangen tussen Smaragdstoep 23 en 25. Marree: ‘Mooi centraal in de buurt, zodat iedereen er snel bij kan als dat nodig is. In een verwarmde kast met pincode. Ja, de kast is beveiligd, want AED’s zijn dure apparaten en dus, helaas, roofgoed. We hebben gelukkig al veel gekwalificeerde buurtbewoners die een AED kunnen bedienen en ongeveer 10 personen zijn in training.’

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70 procent van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren via een AED. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer.

Ook jongeren

Marree: ‘En daar hebben we hier goed over nagedacht, ook omdat we in een straat wonen waar de meeste mensen al wat ouder zijn. Maar een hartstilstand is inderdaad niet aan leeftijd gebonden, ook jongeren kan het overkomen. Het is daarom belangrijk dat een stad als Assen voldoende buurt-AED’s heeft die ook nog eens gelijkmatig over alle wijken verdeeld zijn.’

De VVD stelde het college van B en W onlangs vragen over dat Asser AED-netwerk. De stad komt volgens de liberalen momenteel zo’n 27 AED’s in de weekenden en avonden tekort voor een dekkend netwerk. Bovendien lopen in sommige wijken veel buurtacties waardoor er meer AED’s dreigen te komen dan noodzakelijk is, terwijl in andere wijken (Assen-Oost, Baggelhuizen) geen of (te) weinig buurtacties zijn.

De VVD pleitte daarom voor meer regie vanuit de gemeente voor een betere spreiding. Marree kan zich daar wel in vinden. ‘Het zou goed zijn als de gemeente daarin het voortouw neemt, want het is niet handig als in de ene buurt vijf AED’s hangen en in de andere buurt nul.’

STILA

Marree beseft echter ook dat niet élke buurt in Assen samen even 1660 kan ophoesten. ‘Wat dat betreft is het jammer dat de actie vanuit STILA (de stichting die buurtinitiatieven in Assen financieel ondersteunt, red.) om 400 euro per buurt-AED bij te leggen per 31 december is stopgezet. Ik zou het mooi vinden als die regeling weer in het leven wordt geroepen, want dat kan een buurt net even dat laatste zetje geven om toch een AED aan te kunnen schaffen.’

Tekst: Robbert Willemsen