Arja Olthof nieuwe streektaalfunctionaris van het Huus van de Taol

Regio – Het bestuur van het Huus van de Taol heeft Arja Olthof (36) uit Hoogeveen benoemd als nieuwe streektaalfunctionaris.

Na het vertrek van Abel Darwinkel moest het Huus van de Taol op zoek naar een nieuwe streektaalfunctionaris. Die zoektocht heeft volgens het bestuur verschillende goede en interessante kandidaten opgeleverd. Uiteindelijk werd het Arja Olthof.

Arja Olthof is in Twente geboren. Toen ze tien jaar oud was, besloten haar ouders naar het Drentse Nieuwlande te verhuizen. In het gezin was Twents de voertaal en dat veranderde niet na de verhuizing, maar in haar omgeving hoorde Arja natuurlijk het Zuidwest-Drents. Het is dus mogelijk dat er af en toe nog een Twents woordje in haar dagelijkse taal te horen is.

Passie

Arja Olthof heeft passie voor taal in het algemeen en streektaal in het bijzonder. Na het halen van haar propedeuse via de studie Maatschappelijke en Culturele Vorming aan Hogeschool Windesheim in Zwolle, besloot ze zich meer op taal te gaan richten. Aan de Rijksuniversiteit in Groningen ging zij daarom Duitse taal en cultuur studeren. Een studie die ze vier jaar later vervolgde met een kopopleiding om tweede graads docent Duits te worden.

Vanaf januari 2007 heeft Arja als lerares Duits in het voortgezet onderwijs gewerkt. Haar enthousiasme voor taal en mensen kon ze in dat beroep goed kwijt, maar na twaalf jaar lesgeven heeft ze toch besloten de wereld van de Drentse taal in te gaan. En met dat besluit is het Huus van de Taol heel blij.

Docent Duits

Op dit moment geeft Arja Olthof als docent Duits les aan het Vechtdal College in Ommen. Ze heeft daar ook examenklassen onder haar hoede en laat ze de school en de aan haar toevertrouwde leerlingen in deze belangrijke fase niet in de steek. Arja maakt het schooljaar gewoon af, zorgt ervoor dat haar leerlingen goed voorbereid worden op de examens en begint daarna - op 1 augustus van dit jaar - aan haar nieuwe beroepsleven als streektaalfunctionaris.

Tot die datum komt ze geregeld eens buurten in Beilen bij het Huus van de Taol en begint het inwerken alvast. Ook zal ze zoveel mogelijk activiteiten van de streektaalorganisatie bijwonen. De eerste bijeenkomst waarop mensen met Arja Olthof kunnen kennismaken is de nieuwjaarsvisite van het Huus van de Taol op zaterdag 26 januari aanstaande. Vanaf tien uur is een ieder dan welkom aan het Raadhuisplein 1 in Beilen om - behalve kennismaken met de nieuwe streektaalfunctionaris - te genieten van andere programmaonderdelen.