Voedselbank Hart van Drenthe wankelt en luidt de noodklok

Assen - De Voedselbank Hart van Drenthe is in nood. Als het exploitatietekort van zo’n 30.000 euro niet wordt weggepoetst en er op korte termijn geen nieuwe penningmeester voor het algemeen bestuur (AB) wordt gevonden, is het niet ondenkbeeldig dat de voedselbank de deuren moet sluiten.

Dat zeggen Aaltje Pol, secretaris van het AB en Reitse Heerze, lid van het AB en coördinator van het uitgiftepunt Assen. De Voedselbank Hart van Drenthe bedient klanten in Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo en Midden-Drenthe. Naast de zes uitgiftelocaties voor voedselpakketten beheert Hart van Drenthe tevens een kledingbank in Beilen van waaruit gratis kleding wordt verstrekt en waar gemiddeld 1100 mensen per jaar gebruik van maken.

Kinderen

In totaal gaat het om zo’n 450 gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, met meer dan de helft daarvan woonachtig in Assen. Aaltje: ‘Wat me erg aan het hart gaat: een derde van de klanten zijn kinderen. En niet iedereen die er recht op heeft is aangesloten bij de Voedselbank, veel mensen die rond de armoedegrens leven melden zich niet. Dus het aantal potentiële klanten ligt hoger.’

Het zou, beamen Aaltje en Reitse, verschrikkelijk zijn als de Voedselbank moet sluiten. Reitse: ‘Maar dat gevaar ligt wel degelijk op de loer. Kijk, wij zijn in principe een doorgeefluik. We moeten enkel zorgen dat door distributie de voedselpakketten goed terecht komen. Dat gebeurt door onze 150 vrijwilligers, de exploitatiekosten zouden in principe op nul moeten uitkomen.’

Kosten

Er zijn echter diverse kosten waar de Voedselbank op stuit. Aaltje: ‘Zo moeten we bijvoorbeeld onderhoud plegen aan het transport en zijn er normen voor de voedselveiligheid. We moesten daarom een koelwagen aanschaffen. Tweedehands, maar toch.’

Om de Voedselbank financieel tegemoet te komen hoeft er aan de gemeente Assen bijvoorbeeld geen huur te worden betaald voor de ruimte aan de Brunelstraat. Dit geldt tevens voor een aantal andere uitgiftelocaties. Aaltje: ‘En we schrijven ook fondsen aan om aan geld te komen. Maar een van onze grootste inkomstenbronnen is verdwenen. Door de nieuwe woningwet mogen de woningcorporaties Actium, De Volmacht, Woonborg en Woonservice niet meer aan ons doneren. Dat scheelt in 2018 en de komende jaren 15.000 euro per jaar, de helft van het exploitatietekort.’

Hbo-niveau

Daarnaast heeft de Voedselbank dringend een nieuwe penningmeester nodig. Die vacature, zeggen Aaltje en Reitse, staat al twee jaar open. ‘Onze huidige penningmeester Ot Lips heeft het nog twee jaar gedaan, maar stopt er nu echt mee. Er hebben zich wel enkele kandidaten gemeld, maar die waren niet van het vereiste niveau. We hebben een gekwalificeerd financieel persoon nodig op hbo-niveau.’

Naast een penningmeester zijn dus ook meer inkomsten gewenst. Aaltje en Reitse zoeken met de rest van het AB naarstig naar oplossingen: ‘Wat de penningmeester betreft zouden we overleg kunnen plegen met de gemeente en het UWV. Er staan veel mensen zonder baan langs de kant, wellicht zit daar een geschikte penningmeester bij. Overigens kunnen we ook nog wel chauffeurs in Assen gebruiken met een B en E-rijbewijs, die flexibel inzetbaar zijn.’

Subsidie op maat

Dan het geld. Aaltje en Reitse wijzen erop, dat de betrokken gemeenten wel subsidie verstrekken, maar dat dat geld nu in gelijke bedragen wordt verdeeld over die gemeenten. Reitse: ‘Beter zou zijn als een verdeelsleutel wordt gehanteerd al naargelang het aantal gezinnen per gemeente. Dus wat meer voor Assen, wat minder voor de ‘plattelands’-locaties, waar minder klanten zijn. Subsidie op maat.’

En om het verlies van de inkomsten van de woningcoöperaties op te vangen, zouden andere partijen die ontstane leemte moeten opvullen. ‘Banken, verzekeringsmaatschappijen, society ’s… maakt niet uit, als we financieel maar uit de problemen komen. En wij spannen ons dan in om zo’n 5000 euro op te halen bij fondsen.’

Maar hoe dan ook, besluiten Aaltje en Reitse, het moet wel snel gebeuren. ‘Want nogmaals, lukt dit niet, dan is de kans groot dat de Voedselbank op niet al te lange termijn de deuren moet sluiten.’

Tekst: Robbert Willemsen