Vervolgbijeenkomst 'Krachtig Assen-Oost' in oude Vredeveldschool

Assen – Krachtig Assen-Oost gaat bewoners op 31 januari verder informeren over hoe het staat met de voortgang van ingebrachte ideeën voor de wijk.

De groep Krachtig Assen-Oost - bestaande uit vijf wijkbewoners en vijf organisaties -  wil met wijkbewoners in gesprek over hoe zij de komende jaren de wijk Assen-Oost zouden willen zien. Zo zijn er onder meer zorgen over gezondheid, eenzaamheid, veiligheid en werk en inkomen. Bewoners kunnen meedenken over bredere thema’s voor de wijk: zingeving, gezond opgroeien en oud worden, eenzaamheid, gezond leven, kwaliteit van leven en plezier.

De bijeenkomst op 31 januari is weer in de oude Vredeveldschool aan de Zevensterstraat. De inloop is vanaf 19.15 uur, om 19.30 wordt begonnen.  

Uitwerking

Initiatiefnemer Henk Blouw: ‘We willen graag met de bewoners van de wijk verder spreken over de uitwerking van een aantal ideeën en natuurlijk is het mogelijk om met nieuwe ideeën naar ons toe te komen. Meedenken en meedoen in onze mooie wijk en die samen nog sterker maken.’

Uit de vorige bijeenkomst zijn een viertal thema’s naar voren gekomen van verschillende buurtbewoners.

1. Samen wonen en samen leven.

2. Groei en bloei

3. Werken in de wijk

4. Wat niet past, past toch, over inbreng nieuwe ideeën.

Sprekers

De avond wordt begonnen met drie sprekers, die al wat verder zijn met de uitwerking van de suggesties van de vorige keer, aldus Blouw. ‘Tijd om te kijken wat we ervan vinden en dan ook in de praktijk uitvoeren. Maar daar spreken we het liefst met de aanwezige wijkbewoners verder over. En er is ook nog ruimte om met nieuwe ideeën te komen. Voor alles is er tijd en ruimte ingepland om er samen verder over te praten.’

Blouw hoopt op 31 januari veel belangstellenden te kunnen begroeten. ‘Laat van je horen. Wat vind je van alle suggesties voor de wijk?’ Bewoners kunnen zich alvast aanmelden via Facebook, maar op de avond zelf ook spontaan binnenlopen, al dan niet met vrienden of kennissen uit de buurt.