Assen stopt met subsidie muzikale vorming kinderen en steun muziekdocenten

Assen – De proef met subsidie vanuit de gemeente Assen voor muzikale vorming bij kinderen en het zo steunen van muziekdocenten, wordt niet voortgezet.

Dat laat het college van B en W per brief weten aan de gemeenteraad. De gemeente startte in september vorig jaar met de subsidieregeling ‘Individuele Muzikale Vorming’ met een budget van 20.000 euro. Er ontstond een stormloop op dat subsidiegeld. In een mum van tijd kwamen 113 aanvragen binnen, 100 konden worden toegekend omdat het plafond al snel was bereikt, aldus het college.

Aanleiding

‘De aanleiding voor de regeling was’, zo schrijft het college, ‘dat in het muziekonderwijs de focus de afgelopen jaren veel meer bij de vraag dan bij het aanbod is komen te liggen. Kunstencentra en muziekscholen zijn efficiënter, flexibeler en doelmatiger ingericht om het marktgericht denken te bevorderen, wat aansluit bij het cultureel ondernemerschap. De muziekdocenten zijn niet langer in dienst bij het ICO, maar zijn (noodgedwongen) ZZP-er geworden.’

De docenten gaven volgens B en W aan te worstelen met enerzijds de toegankelijkheid van hun lessen en anderzijds de noodzaak om een kostendekkend tarief in rekening te brengen. Het college: ‘Om een fatsoenlijke boterham te verdienen moeten ze eigenlijk dusdanige uurtarieven in rekening brengen dat de drempel om individuele lessen te volgen steeds hoger wordt.’

Talentontwikkeling

Dit kan ook een negatieve invloed hebben op de talentontwikkeling, aldus B en W. ‘Omdat het subsidiëren van de vele ZZP-ers - er zijn alleen al zo'n 80 docenten die met het ICO samenwerken - op diverse (fiscale en staatssteun) problemen stuit, hebben we vorig jaar in 2018 een pilot gestart voor het subsidiëren van individuele muzieklessen.’

Met podium Zuidhaege heeft het college het effect van de pilot geëvalueerd. ‘En daar is uitgekomen dat er niet expliciet sprake is van een extra aanwas van leerlingen. Het blijkt in de praktijk dat de bijdrage wel enthousiast wordt ontvangen, maar dat de leerlingen die gebruik maken van de regeling zonder de regeling ook de lessen zouden hebben genomen.’

Dit houdt volgens B en W in, dat de regeling z’n doel voorbij is geschoten. Het college: ‘En hiermee wordt de hoofddoelstelling van de regeling, het ondersteunen van de muziekdocenten, dus ook niet gehaald.’

Minima-gezinnen

De gemeenteraad wilde onlangs ook nog weten of de subsidieregeling muzikale vorming speciaal bij gezinnen met een inkomen op of onder het minimum onder de aandacht is gebracht. Het college: ‘Dit is niet het geval, omdat de regeling niet speciaal voor deze doelgroep, maar voor alle Assenaren was bedoeld. Bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur is al een voorziening waar ouders met lagere inkomens een beroep kunnen doen voor deelname aan muzieklessen.’

Tekst: Robbert Willemsen