​VVD Assen wil snel duidelijkheid omtrent aanpak accommodatie ACV

Assen – De VVD in Assen vraagt het college van B en W snel duidelijkheid te verschaffen omtrent de aanpak van de accommodatie van voetbalclub ACV.

In de begrotingsvergadering van 5 november vorig jaar gaf ACV-voorzitter Marco de Rijke aan reeds lange tijd met de gemeente in gesprek te zijn over vernieuwing en uitbreiding van de sportaccommodatie. Omdat volgens De Rijke - conform de KNVB-normen - meer kleedruimte nodig is, maar ook meer vergader- en commissieruimtes voor de jeugd- en damesafdeling. Bovendien wees hij erop dat de tribune – met asbest op het dak - vervangen moest worden.

Toezeggingen

De Rijke zei dat wat betreft de kleedruimte door de gemeente mondeling ‘harde toezeggingen’ zijn gedaan. ‘En met betrekking tot de andere vernieuwingen zijn dusdanige suggesties gedaan dat er door de club en haar sponsoren reeds de nodige voorbereidingsinvesteringen gedaan zijn.’

De voorzitter vroeg de gemeenteraad om het college opdracht te geven de extra kleedkamers ‘met de grootste voortvarendheid’ rond de winterstop te (laten) realiseren en bij de voorbereiding van de realisatie van die extra kleedkamers - na overleg met ACV - met een aanpak rond de packagedeal met ACV te komen.

Brief nog steeds niet ontvangen

Burgemeester Marco Out zegde toe op korte termijn een brief aan de raad te sturen, met een situatieschets ‘hoe een en ander in elkaar steekt’. Maar, zo schrijft VVD-fractievoorzitter Martin Rasker: ‘Als gemeenteraad hebben we na ruim 10 weken deze toegezegde brief nog steeds niet mogen ontvangen. En heeft ook ACV nog geen enkele verdere duidelijkheid.’

De liberalen willen dat B en W zo snel mogelijk met de toegezegde brief komt met een duidelijke situatieschets c.q. stand van zaken. Rasker: ‘En verder willen we duidelijkheid omtrent de verdere aanpak van de noodzakelijke en gewenste aanpassingen van de ACV sportaccommodatie, te weten de kleedkamers, de vergader- en commissieruimten en de tribune.’

Tekst: Robbert Willemsen