Gemeente gaat Asserpas anonimiseren bij storten afval in ondergrondse containers

Assen – De gemeente Assen gaat de Asserpas anonimiseren als het gaat om het gebruik van de pas bij het storten van afval in ondergrondse containers.

Dat is het antwoord van het college van B en na vragen van de VVD-fractie in de Asser gemeenteraad. Uit onderzoek bleek dat bij het gebruik van de Asserpas bij ondergrondse containers  de gebruiker was te herleiden via de unieke code van de pas. En dat is in strijd met de privacywetgeving.

Onrechtmatig

De VVD wees erop dat de Autoriteit Persoonsgegevens en de rechter eerder oordeelden dat die persoonsregistratie niet noodzakelijk en dus onrechtmatig is. Alleen als een gemeente het Diftar-systeem hanteert – als per huishouden betaald moet worden voor het aantal kilo’s gestort afval – mag een registratie via persoonsgegevens plaatsvinden. Maar dat is in Assen niet het geval.  

De liberalen vroegen het college welke maatregelen er worden genomen om de onrechtmatige situatie ten aanzien van de privacy van inwoners op te lossen. Ben W: ‘In januari gaan we beginnen met het anonimiseren van de gegevens. Na afloop van dit traject voldoet 80 procent van de ondergrondse containers aan de privacywetgeving.’

Kinderschoenen

Om dit technisch te realiseren, zo gaat het college verder, wordt sinds 2017 al overleg gevoerd met de leverancier van de ondergrondse containers. ‘Dit heeft zo lang duurt komt omdat het anonimiseren van stortgegevens, ondanks de landelijke urgentie, nog in de kinderschoenen staat. De situatie in Assen is extra complex omdat we drie softwarepakketten met elkaar moeten verbinden en vanwege de aanwezigheid van twee soorten passen: huishoudelijke en bedrijfsafvalpassen.’

B en W leggen uit dat de eerste serie stortgegevens direct na storting worden geanonimiseerd. ‘Op de tweede serie stortgegevens is een wettelijke bewaartermijn van toepassing in verband met facturatie. De leverancier van de ondergrondse containers brengt in januari een offerte uit om ook op de gemengde containers te kunnen anonimiseren.’

Defecte pas

Een gevolg van het anonimiseren, besluit het college, is dat de gemeente niet meer op afstand kan controleren of de pas wel of niet werkt. ‘Hierdoor moet de burger met een defecte pas langskomen op het stadhuis.’

Het streven is volgens het college de privacy-problematiek voor de containers waar alleen burgers afval in storten op 1 maart van dit jaar te hebben opgelost. ‘Voor de andere containers zijn we afhankelijk van de leverancier.’

Tekst: Robbert Willemssen