PvdA Assen: passen plannen zonneparken wel binnen capaciteit elektriciteitsnetwerk?

Assen – De PvdA in Assen vraagt zich af om de ambitieuze plannen van de gemeente met zoneparken wel passen binnen de capaciteitsmogelijkheden van de netwerkbeheerders. De partij stuurde daarover schriftelijke vragen naar het college van B en W.

Enexis en TenneT luidden onlangs in de media de noodklok. De netbeheerders vragen gemeenten om geen nieuwe zonneparken te realiseren omdat het elektriciteitsnet de teruglevering van elektriciteit niet aankan. Voetbalvereniging Nieuw-Buinen kreeg bijvoorbeeld te horen dat Enexis de zonnepanelen niet gaat aansluiten op het netwerk vanwege capaciteitstekort op het net.

Beleidskader

In oktober vorig jaar stelde de Asser gemeenteraad het beleidskader ‘Zonneparken in Assen, ambitie 2020’ vast, inclusief 11 pilotlocaties. Tijdens de behandeling van het beleidskader wezen verschillende raadsfracties al op de waarschuwing van de netbeheerders.

Vooral stroomnetbeheerders in Groningen, Drenthe en delen van Overijssel, zo schrijft PvdA-fractielid Harriët van Es, moeten steeds vaker 'nee' verkopen. ‘Het elektriciteitsnetwerk kan stroom uit lokale groene projecten niet aan. De PvdA-fractie wil weten of dit gevolgen heeft voor de plannen om zonneparken te realiseren in Assen.’

Maatregelen

De sociaaldemocraten vraagt het college tevens of het capaciteitsprobleem gevolgen heeft voor de aanleg van de Zonneparken in Assen. Van Es: ‘En zo ja, welke maatregelen gaat het college dan treffen?’

Ook wil Van Es weten of B en W bekend zijn het project van grote binnenstedelijke opslag voor zonne-energie in Utrecht. En dat er – na Utrechts voorbeeld - in Assen haast gemaakt moet worden met het realiseren van een opslag voor zonne-energie in Assen.

Tekst: Robbert Willemsen