Smashen en blokken tijdens Cool Moves in Assen

Assen - De twintigste editie van het Cool Moves volleybaltoernooi van Sudosa- Desto is 16 en 23 januari in sporthal Olympus. Onder begeleiding van Rita Buikema is de organisatie in handen van Stefan Hondeveld en Jelte van Gasteren, twee derde jaars studenten Sport en bewegen aan het Drenthe college.

Aan het evenement doen 19 basisscholen mee, allemaal uit Assen.’ Vanuit alle wijken zijn er verschillende basisscholen die meedoen.’ In totaal komt het erop neer dat ruim 600 leerlingen deze dagen druk aan het volleyballen zijn. Bij het toernooi wordt eerst gebruik gemaakt van een poulesysteem, waarna de finale rondes volgen met uiteindelijk de grote finale.

Smashbal

‘Tijdens deze editie is er extra aandacht voor Smashbal’, zeggen Stefan en Jelte. ‘Jongens mogen vier keer gratis meetrainen bij Sudosa-Desto na het toernooi. Ook heeft de club in het najaar de ‘Zilveren status’ gekregen voor de kantine, en wil dit in de praktijk brengen door middel van een goed gevulde volleybalbowl voor de deelnemende scholen.’ Verder is er tijdens het toernooi een veld beschikbaar gesteld voor de deelnemers zodat ze daar vrij kunnen volleyballen.

‘Het Cool Moves volleybaltoernooi heeft een positief effect voor de sport’geven de heren aan. ‘Volleybal komt hierdoor meer in beeld en dit heeft ook een positief effect op de ledenwerving van Sudosa-Desto. De club is super trots op het feit dat Cool moves volleybal en ook smashbal een plek hebben gekregen binnen het bewegingsonderwijs. Verder zijn wij blij met de vakleerkrachten en hun adviezen en toevoegingen aan het evenement.’

Met beide handen

Stefan en Jelte kregen vanuit hun opleiding de opdracht om het toernooi te organiseren en grepen deze kans met beide handen aan. ‘Wij zijn sinds halverwege november betrokken bij het evenement. De basis van het project lag er al, dit doordat het evenement al jaren bestaat en er van uit de vereniging al aardig wat gedaan was. Bij dit evenement helpen van onze opleiding (sport en bewegen) ongeveer 23 studenten mee. Ook helpen ongeveer 14 mensen vanuit de vereniging mee, er is een EHBO’er aanwezig en tot slot helpen wij zelf natuurlijk mee.’

De heren doen zelf niet aan volleybal. ‘Wel vinden wij het een mooie sport en er wordt ook veel gevolleybald op de opleiding.’ De organisatoren nodigen dan ook iedereen uit om 16 en 23 januari in de middag te komen kijken naar het toernooi.

Tekst: Cindy Houwen