Eerste meeting Asser Volksopera voor bewoners Lariks en Pittelo

Assen - In juli van dit jaar vindt in Assen een uniek ‘community art project’ plaats: een Volksopera voor, door, met en over de bewoners van de wijken Lariks en Pittelo. Woensdagavond was de kick off-meeting in het Rode Kruis-gebouw aan de Delft in Lariks.

Een onbegrepen en verboden liefde van twee jonge mensen waarin de Ridder van Pittelo een cruciale rol speelt. Het stuk speelt in het verleden, het heden en in de toekomst en wordt een aantal avonden in de openlucht in de wijk Pittelo opgevoerd. 

Saamhorigheid

Het doel van deze volksopera: saamhorigheid onder de mensen in de wijken Lariks en Pittelo verbeteren. Al meer dan drie jaar geleden is het plan opgevat om naast Amsterdam en Utrecht ook in Assen een volksopera te laten uitvoeren om de leefbaarheid en de saamhorigheid te verbeteren in de wijken.

De Volksopera, ‘De Ridder van Pittelo’, is speciaal voor deze gelegenheid geschreven en is geïnspireerd op verhalen van bewoners en over bewoners uit de buurt. Deze eerste bijeenkomst werd er door de professionals aan de belangstellenden uitgelegd wat de opera inhield en welke mensen ze zochten, zoals koorleden en solisten, maar ook decorbouwers en kostuummakers. Deze avond werd dan ook benut om even sfeer te proeven van een koorrepetitie door een klein zangstukje met elkaar in te studeren.

Regisseur en operazanger Charles Hens oefende alvast met de deelnemers het slotapplaus, maar zong daarna ook een lied uit het stuk als voorbeeld wat de deelnemers kunnen verwachten qua muziek.

Operastukken

Muziek die is samengesteld uit beroemde operastukken en bewerkt gaat worden door dirigent Rolf Verbeek van het Jong Kamerorkest Noord, het orkest dat ook de muzikale begeleiding gaat verzorgen van de Asser Volksopera.

Tekst: Lammert Aling