Interactieve lezing 'hoogbegaafd en dubbel bijzonder' in De Componist Assen

Assen - Specialist hoogbegaafdheid Saskia van Bruinessen komt op 22 januari in wijkcentrum De Componist in Assen vertellen over hoogbegaafdheid en dubbel bijzonder.

Op jonge leeftijd is het soms moeilijk te onderscheiden of een kind een genie is of een kind hoogbegaafd is met autisme (dubbel bijzonder). Zo komt de hoge gevoeligheid, ook wel de overexcitability van Dabrowski genoemd, overeen bij hoogbegaafdheid en autisme. Rex Lewis-Clack, 22 jaar, noemde het in een tv-documentaire: ‘An island of genius in a sea of disability.’ Van Bruinessen gaat kort in op savants als Rex. Als we luisteren naar dubbel bijzondere kinderen, zoals Rex, dan kunnen we veel leren over menselijke ontwikkeling en mogelijkheden.

Autisme

Autisme en hoogbegaafdheid moet je zien als een normaal verschil dat de juiste differentiatie in het onderwijs nodig heeft. Aan de individuele leerbehoeftes van elk kind, of nu zwak- of hoogbegaafd, autistisch of niet, moet tegemoetgekomen worden.

Welke mogelijkheden hebben ouders en verzorgers? Hoe kunnen zij hun dubbel bijzonder kind ondersteunen? Van Bruinessen geeft een aantal praktische tips en laat deelnemers hun ervaringen uitwisselen. Om hoogbegaafdheid te omschrijven duikt Van Bruinessen kort in de wetenschap, zoals het model van professor Françoys Gagné. Kans speelt een grote rol in iemands ontwikkeling van talenten. Hoe kunnen we de kans vergroten voor hoogbegaafde kinderen om daadwerkelijk hun talenten tot ontplooiing te laten komen?

Omgeving

Hoogbegaafde kinderen kunnen snel leren, maar staan nu voortdurend in de file op school. Hun hersenen kunnen veel sneller: zij hebben complexe en uitdagende leerstof, professionele begeleiders en een natuurlijke omgeving nodig. Ervaringen in het huidige schoolsysteem dwingen kinderen veelal naar bepaald gedrag. De omgeving speelt dus een zeer grote rol.

Hoe kun je voorkomen dat hoogbegaafde kinderen ongelukkig op school worden? Van Bruinessen noemt een aantal recente onderzoeken die helpen deze vraag te beantwoorden. Zij gaat bijvoorbeeld in op onderzoek naar elementen op scholen die invloed hebben op (hoogbegaafde) kinderen. Zo wordt het effect van de leerkracht en andere kinderen op hoogbegaafde kinderen veelal onderschat.

Mindset

Daarnaast is het belangrijk om al vroeg aandacht te hebben voor de mindset van kinderen. Je streeft een growth mindset na en niet een fixed mindset waarbij kinderen denken: ‘als ik het doe, dan laat ik zien dat ik het niet kan, dus ik ga het gewoon niet proberen’. Verder is het belangrijk om op een hoog cognitief niveau met deze kinderen op school bezig te zijn. Laat kinderen echte problemen en projecten aanpakken en daarover aan elkaar presenteren, zorg voor een hoge mate van autonomie en voor ontwikkelingsgelijken. Zorg dat ook deze kinderen gelukkig door het leven gaan!

De lezing begint om 20.00 uur, toegangskaarten zijn te bestellen via www.balansdigitaal.nl