VVD Assen: Tariefsverhoging drinkwater WMD helemaal niet nodig

Assen – Als de aandeelhouders van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (gemeenten en provincie) garant staan voor geld dat blijkbaar maar moeizaam wordt gegenereerd voor investeringen, dan hoeft er geen tariefverhoging door te worden gevoerd voor de burgers.

Dat schrijft de VVD in Assen aan het college van B en W. Er komt vanuit de WMD een stevige verhoging aan van de jaarlasten per huishouden (ca. 4,5 procent) en dan komt daar nog de BTW verhoging bovenop, waardoor de totale verhoging op ruim 6 procent komt. En dat is niet nodig, aldus VVD-fractielid Bert Homan.

Redenen

De WMD geeft drie redenen voor de tariefsverhoging: investeringen vanwege drinkwaterkwaliteit en leidingnet, investeringen voor de sloop/nieuwbouw van drinkwaterpompstation Beilen (inclusief een levering van drinkwater aan Vitens) en versterking van het eigen vermogen naar aanleiding van de Indonesië-activiteiten.

Homan: ‘Uit deze informatie blijkt dat de WMD moeite heeft om kapitaal aan te trekken van financiers. Blijkbaar is het eigen vermogen zo laag dat banken twijfelen om geld te lenen. Helaas kiest de WMD als oplossing om de inwoners van Drenthe meer te laten betalen en daarmee het eigen vermogen te versterken.’

Garant staan

Homan zegt dat dit ‘dood geld is, alleen om bankiers tevreden te stellen’. ‘En onze inwoners moeten dat betalen.’ Een verkeerde oplossing, aldus de VVD. Homan: ‘Als er geld moet worden aangetrokken voor investeringen, dan kunnen de aandeelhouders (gemeenten en provincie) ook garant staan. Veel goedkoper en het maakt tariefsverhoging, volgens informatie van de WMD, niet nodig.’

Tekst: Robbert Willemsen

Eerder plaatste ook de PvdA in Assen al vraagtekens bij de tariefsverhoging: PvdA Assen: Rekening debacle WMD-Wildlands niet neerleggen bij burgers