Uitslagen gevolgen brand Attero zijn deze week bekend

Wijster - Deze week worden de uitslagen van alle onderzoeken verwacht van de grote brand in een loods met plastic afval op het terrein van Attero. De Veiligheidsregio Drenthe, gemeente en andere hulpverleners denken dan de uitslagen te kunnen delen.

Jurjen Timmermans, Hoofd-Officier van Dienst vertelt dat zaterdag en dinsdag nog een keer het effectgebied en het gebied rondom de brand bekeken is op verbrande resten. Die zijn niet gevonden. Een omwonende uit Tiendeveen geeft echter aan dat door hem wel degelijk in zijn weiland kleine stukjes verbrande plasticdeeltjes zijn gevonden.

Timmermans geeft aan dat dat mogelijk is: 'Wellicht zijn lokaal toch verbrande resten neergekomen. Het gebied waar de rook overheen is getrokken is zo groot dat we niet alles gedetailleerd bij langs kunnen gaan. De openbare ruimte hebben we wel bekeken en daar is dus niets tastbaars gevonden. Daardoor zijn wij er van overtuigd dat neerslag van brandresten zeer beperkt moet zijn. Mocht iemand lokaal toch overlast hebben dan wordt dat uiteraard opgepakt. Deze mensen kunnen zich daarbij richten tot Attero (op nummer 088-5501000). De gemeente heeft met het bedrijf afgesproken dat zij specifieke situaties in behandeling neemt.'

Tijdens de brand op zaterdag (zowel nacht als overdag) heeft de brandweer met verschillende eenheden metingen verricht. Dit zijn grove metingen om direct gevaar voor de volksgezondheid uit te sluiten. Daarnaast is visueel gekeken of er neerslag van brandresten is. Deze metingen zijn allemaal negatief, kortom geen acuut gevaar voor volksgezondheid en geen brandresten aangetroffen. Het RIVM heeft zaterdag overdag aanvullende metingen gedaan in hetzelfde gebied voor de effecten op langere termijn van eventueel neergeslagen rook. In de loop van de week worden resultaten hiervan verwacht.