Vrede

Assen - Als aan een grote groep mensen gevraagd zou worden wat voor hen de belangrijkste wens voor 2019 zou zijn, zou vermoedelijk meer dan de helft antwoorden: ‘Vrede op aarde!’

Vrede. Zal er ooit een tijd van vrede zijn?

Wat bedoelen we met vrede? Het wordt in positieve termen gedefinieerd als een heilzame toestand van rust en harmonie. Of in ‘negatieve’ toestand als afwezigheid van stoornis, twist of strijd. Het is een oud Germaans woord dat samenhangt met ‘vrij’ en oorspronkelijk ‘rechtstoestand van zekerheid’ betekende.

Vreedzaam samenleven waarbij iedereen tot haar of zijn recht komt is zeer ingewikkeld. De wereld is uitermate complex, daarnaast is er het meedogenloze geweld en wrede oorlogen met alle onmenselijkheid van dien!

Agressie en vijandschap komen veelal voort uit angst voor het andere of de ander. Gele hesjes staan symbool voor ongelijke verdeling van voedsel en grond, ongelijke verdeling van geld en goed. Dit kan niet met agressie bestreden worden, dan ontstaat er een nooit eindigende spiraal van geweld. Een van de manieren om aan vrede te werken is samen stilstaan bij het complexe wereldgebeuren, maar ook stilstaan bij het feit dat vrede in de mens persoonlijk begint.

De laatste jaren worden geweldige initiatieven in deze richting ontplooid. Overal ter wereld wordt op 31 december een ‘Worldpeace Meditation Day’ georganiseerd. Exact om 12.00 uur Greenwich tijd (in Nederland dan dus om 13.00 uur). Overal ter wereld! Miljoenen mensen doen er aan mee om stil te staan bij de vrede in zichzelf, de vrede in hun omgeving en tenslotte vrede in de wereld. Of het helpt? Dit samen mediteren en stilstaan? Probeer het maar eens! In ieder geval zal er in dat ene uur van stilstaan bij vrede voor alle mensen een heilzame toestand van rust en harmonie zijn. Dat heet vrede, in gewone termen.

Foekje Dijk

Vrijzinnig Assen