Assen betaalt kleine drie ton voor opsporen oude explosieven

Assen – De gemeente Assen heeft dit jaar bijna 286.000 euro uitgegeven voor het opsporen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Zo is er intensief gespeurd naar niet ontplofte bommen en granaten bij de herinrichting van het Veemarktterrein en waren er enkele andere projecten, waarbij flink gegraven moest worden en dus eerst bodemonderzoek moest worden gedaan.

De kosten voor het opsporen en ruiming van dergelijke explosieven worden voor 70 procent gedekt door de bijdrage vanuit het Rijk. B en W: ‘In totaal zijn in 2018 voor deze projecten 285.800,79 euro kosten gemaakt. Van dit bedrag wordt 200.060,55 vergoed vanuit het Gemeentefonds door middel van een geaccordeerd raadsbesluit en een aanvraag, die voor 1 april 2019 moet zijn ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.’

Vorig jaar was Assen nog een kleine twee ton kwijt aan het opsporen en ruimen van explosieven. Toen was er bijvoorbeeld een aanzienlijke klus in het Kanaal, waar bij werkzaamheden fosfor werd aangetroffen.