Asser school Penta weer drie jaar een Gezonde School

Assen - Dr. Nassau College locatie Penta mag zich ook de komende jaren ‘Gezonde School’ blijven noemen. Het vignet dat bij de titel hoort is namelijk met drie jaar verlengd.

Woensdagmorgen onthulden leerlingen van de leerlingenraad samen met directeur Menno den Hollander het nieuwe vignet. Daarnaast werden leerlingen en medewerkers verrast met een gezonde snack.

Een Gezonde School is een school die op structurele basis aandacht geeft aan gezondheid. Dit gebeurt aan de hand van verschillende pijlers. Penta was de eerste vmbo-school in Nederland die alle vijf de officiële themacertificaten van de Gezonde School-aanpak behaalde. De middelbare school beschikt namelijk over de themacertificaten bewegen en sport, voeding, relaties en seksualiteit, roken-, alcohol- en drugspreventie en welbevinden.

Bewustwording

Op Penta staat binnen alle thema’s bewustwording centraal, legt Huubs Hubbeling, projectleider Gezonde School uit. 'Als school proberen we onze leerlingen kennis bij te brengen. We proberen ze bewust te maken en sterk en weerbaar. Leren ze dat ze ook nee mogen zeggen. Maar we dringen niets op en verbieden ook niet. Uiteindelijk maken ze zelf keuzes. Dat werkt ook het beste.'

De school heeft een gezonde schoolkantine, waar leerlingen van het vakcollege Horeca, Bakkerij & Recreatie de broodjes maken en scholieren van Economie & Ondernemen ze verkopen. Daarnaast kent Penta een gezond schoolplein. Op zo’n plein worden leerlingen uitgedaagd om te bewegen. Het plein is rookvrij en geschikt als buitenleslokaal. Ook kunnen leerlingen en medewerkers iedere dinsdag genieten van een gratis stuk fruit. 'Dat is een heel groot succes. Als het fruit in de kantine op is, komen leerlingen regelmatig vragen of er toevallig nog wat is. We vinden het belangrijk om ze de mogelijkheid te bieden om tussendoor wat gezonds te eten.'

Gezond tussendoortje

Om vignetten verlengd te krijgen moeten scholen bewijzen aanleveren waarmee ze laten zien hoe ze voldoen aan de eisen. “Je moet bijvoorbeeld foto’s en protocollen opsturen”, vertelt Hubbeling. Veel werk, maar daar ziet de projectleider Gezonde School vooral de voordelen van in. 'Het houdt je als school scherp en alert. Het biedt structuur en zorgt dat je er actief aan blijft werken.'

Naast de onthulling, stond de school vandaag ook op een andere manier stil bij het feestelijke moment. Alle leerlingen en medewerkers kregen een gezond tussendoortje, namelijk een mueslireep hazelnoot. 'Alvast een gezonde nieuwjaarsgroet', aldus Hubbeling.