PvdA Assen: Los parkeerprobleem bij voetbalclub LEO in Loon op

Loon / Assen – De PvdA in Assen vraagt het college van B en W om de parkeermogelijkheid bij voetbalclub LEO in Loon uit te breiden.

De accommodatie van sportpark ‘Marsdiek’ aan de Peeloërweg is, zo merken de sociaaldemocraten op, de laatste jaren sterk verbeterd met een uitbreiding van het aantal kleedkamers, de aanleg van kunstgras en de realisatie van een extra veld. PvdA-fractielid Luc Rengers: ‘Dat dit noodzakelijk was, is gebleken door de hoge intensiteit waarmee de accommodatie wordt gebruikt.’

Niet meegegroeid

Maar de parkeermogelijkheden zijn volgens Rengers niet meegegroeid. ‘De ruimte voor auto’s is vrijwel hetzelfde gebleven als tientallen jaren geleden, toen de club circa honderd leden telde. Het ledental is nu, maar verluidt, ongeveer 800.’

Dat leidt in de weekenden voor een parkeerprobleem langs de Peeloërweg. Rengers: ‘Regelmatig is er letterlijk geen doorkomen aan door auto’s, die aan weerszijden van de weg half in de berm staan, dus ook deels op de smalle weg. Voor hulpdiensten is dit een kwalijke kwestie.’

Inmiddels, gaat Rengers verder, is door de club de suggestie gedaan de reguliere parkeerplaats te reserveren voor voertuigen van bezoekende clubs. ‘Dat klinkt gastvrij, maar dit lost het parkeerprobleem niet op.’

Grasbeton

De PvdA denkt dat een oplossing wellicht kan worden gevonden in het verharden van de berm met grasbeton. Rengers: ‘Tevens is grasbeton toepasbaar op - een gedeelte van - de schapenweide. Daarmee verliest de weide zijn functie niet en krijgt de club voldoende parkeergelegenheid.’

De PvdA vraagt het college nu of het bereid is zo snel mogelijk passende maatregelen te treffen, zodat het parkeerprobleem bij LEO tot de verleden tijd behoort. ‘Het zal in elk geval de veiligheid bevorderen.’

Tekst: Robbert Willemsen