Provincie subsidieert opruimen chemisch drugsafval

Regio - De provincie Drenthe stopt 100.000 euro in het opruim van chemisch drugsafval. Dat hebben Gedeputeerde Staten dinsdagmiddag in Assen besloten. Het aantal drugsdumpingen neemt ook in Drenthe toe, zo constateert de politie.

Omdat hierbij gevaar kan optreden voor het milieu en de gezondheid stellen Gedeputeerde Staten een financiële tegemoetkoming beschikbaar. Hiervoor maken zij 100.000 euro vrij. Gemeenten en grondeigenaren kunnen subsidie aanvragen omdat zij nu voor alle kosten van het opruimen en de bodemsanering opdraaien.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): 'Tot en met 2017 was er een landelijke regeling voor het opruimen van drugsafval. Inmiddels wordt er via het Interprovinciaal Overleg (IPO) volop ingezet op een nieuwe landelijke regeling. Maar daar willen we niet langer op wachten. De kosten lopen op en we willen gemeenten en grondeigenaren niet alleen laten opdraaien voor het opruimen van drugsafval.'

Subsidieregeling geldt voor 2018 en 2019

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (CU): Omdat de kans bestaat dat er giftige stoffen in de bodem lekken, hebben we naast een tegemoetkoming voor het opruimen van het drugsafval ook een tegemoetkoming voor eventuele bodemsanering opgenomen in de regeling. Op deze manier vergroten we de kans dat we sneller kunnen ingrijpen bij bodemvervuiling.'

De subsidieregeling geldt voor 2018 en 2019. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte kosten. Gedeputeerde Staten blijven zich via het IPO inzetten voor een landelijke regeling. Daarnaast wordt ook vanuit de kerntaak handhaving gekeken hoe toezicht kan bijdragen aan het voorkomen van drugsdumpingen.