VVD Assen: De Asserpas schendt de privacy van gebruikers dus wél…

Assen – De VVD in Assen wil van het college weten welke maatregelen er worden genomen om de onrechtmatige situatie op te lossen rond de privacy van gebruikers van de Asserpas.

De coalitiepartij in de Asser gemeenteraad wijst het huidige college erop, dat het voorgaande college een heel ander antwoord gaf toen de liberalen in 2017 schriftelijke vragen stelde over de mate van beveiliging en privacy van de Asserpas bij het gebruik voor ondergrondse afvalcontainers.

Arnhem

Fractievoorzitter Martin Rasker: ‘Dit was met name naar aanleiding van het onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft gedaan naar de opslag en gebruik van Persoonsgegevens binnen het afvalpassensysteem van de Gemeente Arnhem.’

De rechter tikte Arnhem vorig jaar op de vingers omdat die gemeente via de afvalpas persoonsgegevens opsloeg, terwijl daar geen noodzaak toe was. Alleen bij het Diftar-systeem mag dat, omdat de gebruiker dan afgerekend moet worden op het gewicht aan afval.

Chipcode

De beantwoording door het vorige Asser college stelde de VVD aanvankelijk gerust. Rasker: ‘Gesteld werd dat er alleen een chipcode op de pas stond, die die het tijdstip van storten registreerde bij ondergrondse containers. Hierbij werden geen persoonsgegevens vastgelegd.’ Een situatie zoals die zich in Arnhem voor heeft gedaan, zo stelde het toenmalige college, is in Assen niet van toepassing.

Echter, in een recent onderzoek naar de Asserpas blijkt dat er wel degelijk sprake is van een privacy-probleem met betrekking tot de Asserpas en de vastlegging van de unieke code van het pasje. Hierdoor zijn de stortingen van afval in ondergrondse containers tot het huishouden en/of de persoon te herleiden.

Onrechtmatig

In het door BMC uitgevoerde evaluatieonderzoek staat hierover gemeld: ‘De Autoriteit Persoonsgegevens en de rechter hebben vastgesteld dat dit niet noodzakelijk en daarmee onrechtmatig is’.

En dat roept uiteraard vraagtekens op bij de VVD. Rasker: ‘In tegenstelling tot de beantwoording in 2017 schrijft het huidige college: ‘De Asserpas voldoet op dit moment niet aan de privacywetgeving. Een aantal kleine aanpassingen zijn nodig om de pas wel aan deze wetgeving te laten voldoen’.

Dus willen de liberalen nu weten welke maatregelen genomen worden en - gezien de al lang durende onrechtmatige situatie - op welke datum deze maatregelen uiterlijk worden doorgevoerd.

Tekst: Robbert Willemsen

Lees ook: B en W Assen: Veiligheidsrisico’s Asserpas zijn beheersbaar