Gebruikers vragen gemeente Assen om beleid op buurtmoestuinen. ‘Bescherming en zekerheid’

Assen – De Asser buurtmoestuinen Assen Oo(g)st, Valkenstijn, De Klenckestraat en Schakelveld willen dat de gemeente een duidelijk beleid neerzet wat betreft de buurtmoestuinen in Assen. Nu mogen de gebruikers de gemeentelijke grond tijdelijk gebruiken, maar als daar bijvoorbeeld woningen op gepland worden, moeten gebruikers wijken en hebben totaal geen rechten.

De buurtmoestuingroepen willen vooral een vaste plek met voldoende planologische bescherming en gebruikszekerheid, zonder constant bang te zijn hun grond weer af te moeten staan aan onder meer projectontwikkelaars als die overeenstemming hebben bereikt met de gemeente.

Makelaarsbord

Dat schrijft Gerard Wezenberg, woordvoerder namens de buurtmoestuingroepen, in een brief aan het college van B en W. De gebruikers van Buurtmoestuin Schakelveld in Baggelhuizen werden bijvoorbeeld  In juli van dit jaar geconfronteerd met een makelaarsbord in hun moestuin, waar de bouw van vijf woningen staat gepland. De samenwerking tussen gebruikers en de scholen leidde er nota bene toe dat Buurtmoestuin Schakelveld het predicaat ‘Kern met Pit 2017’ ontving in de leefbaarheidswedstrijd van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. En nu moet de moestuin verdwijnen, zonder dat de gebruikers terug kunnen vallen op status of rechten, die zijn vastgelegd in een beleid.

Wezenberg wijst het college erop, dat eerder dit jaar twee buurtmoestuingroepen - Buurtmoestuin De Klenckestraat en Buurtmoestuin Schakelveld – al een brief schreven aan het nieuwe college als reactie op het concept bestuursakkoord. Er is een gebrek aan gemeentelijk beleid op buurtmoestuinen als ‘groene buurtvoorziening’, waardoor deze groepen geen status hebben in het overleg over de ontwikkelingen in hun wijk.

Klenckestraat

Na Schakelveld werd ook de Klenckestraat geconfronteerd met een woningbouwplan, waar ze het vorige college en de gemeenteraad in mei schriftelijk op hadden aangesproken. Wezenberg: ‘De discussie over de woningbouw leidde echter af van het fundamentele punt van ontbrekend beleid op buurtmoestuinen. In haar antwoord op de brief van mei en andere berichten aan de buurtmoestuingroepen ging het college daar nauwelijks in. Dat de gemeente buurtmoestuinen ‘een warm hart toedraagt’ is mooi, maar heeft verder niet veel met beleid te maken.’

In de raadsvergadering van 20 september herinnerde de bewonersgroep De Klenckestraat de raadsfracties aan op toezeggingen die in de verkiezingsperiode gedaan waren. Wezenberg: ‘En het bleef opvallend stil. De groep wordt wel gezien als spreekbuis van de buurt, maar het pleidooi voor behoud van het laatste stukje groen kreeg geen bijval vanuit de raad.’

SP en GroenLinks

Jannie Drenthe van de SP wees op het overleg dat zij en Hans Marskamp van GroenLinks gevoerd hadden met wethouder Janna Booij over de problematiek van de buurtmoestuin. Drenthe haalde een opmerking van de wethouder aan ‘dat de gemeente geen beleid heeft op de verhouding stenen-groen’. Wezenberg noemt dat nogal kras. ‘Maar de ‘groene stad Assen’ ontbeert inderdaad een groenbeleid, waarin zo’n norm genoemd kan worden. Na de ‘Groenstructuurvisie’ 2006 en de ‘Groenbeheervisie’ 2008 is geen groen beleidsdocument meer geproduceerd. Van de in de groenbeheervisie aangekondigde groenbeheerplannen voor de wijken is het ook niet gekomen.’

Wezenberg hamert nog maar eens op het belang van de buurtmoestuinen. ‘Die hebben sociale, groene en duurzame doelen. In de periode 2011-2015 heeft de gemeente zelf via ‘Mijn Buurt Assen’ bijgedragen aan de realisatie van de meeste buurtmoestuinen. Een buurtmoestuinproject biedt bewoners de mogelijkheid om gezamenlijk te ‘moestuinieren’ en elkaar te ontmoeten, biedt zelf wijkgerichte activiteiten aan en neemt deel aan die van andere organisaties, promoot biologische landbouw, gezonde voeding en draagt bij aan meer verscheidenheid in het openbaar groen.’

Zelfstandig en gezamenlijk beheer

Ook wordt een buurtmoestuin volgens Wezenberg zelfstandig en gezamenlijk beheerd, zonder structurele subsidies. ‘De buurtmoestuinen in Assen vertegenwoordigen op wijkniveau dus perfect de sociale, groene en duurzame doelen die in het bestuursakkoord  voorop staan. Maar buurtmoestuinen worden in het akkoord nergens met name genoemd. En dat is onterecht.’

Tientallen gemeenten - waaronder Groningen - kennen volgens Wezenberg een beleid rond ‘Eetbare Stad’. ‘Daarin spelen buurtmoestuinen een belangrijke rol. Over heel Nederland zijn honderden buurtmoestuingroepen actief die hun ervaringen delen. Er zijn vele onderzoeksrapporten rond stadslandbouw en lokale voedselvoorziening, waarin buurtmoestuinen als praktijkvoorbeelden aangehaald worden. En ervaringen, ideeën en de inzet van de buurtmoestuingroepen zijn er in Assen, nu nog de politieke wil om daar beleid op te maken.’

Tekst: Robbert Willemsen