Werkstraf voor verduistering door deurwaarder Assen

Assen – Een 64-jarige oud-deurwaarder uit Assen is donderdag door de Noordelijke Fraudekamer (NFK) veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De NFK acht bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering en, zoals het juridisch heet, ‘knevelarij’.

Met knevelarij wordt bedoeld dat de deurwaarder bij schuldenaren kosten in rekening heeft gebracht die hij niet in rekening had mogen brengen. De man heeft ook incassogelden verduisterd die op een drietal zogeheten derdenrekeningen stonden. Op een derdenrekening worden geldbedragen geparkeerd die van schuldenaren worden geïnd en uiteindelijk aan de schuldeisers uitbetaald moet worden.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) had berekend dat er op die rekeningen 370.000 euro moest staan, in werkelijkheid stond er slechts 30.000 euro op de derdenrekeningen.

De NFK neemt het de Assenaar ‘ernstig kwalijk’ dat hij de strafbare feiten pleegde terwijl hij gerechtsdeurwaarder was. Hij heeft daarmee volgens de rechters afbreuk gedaan aan de door hem afgelegde eed, dat hij zijn taak eerlijk en nauwgezet zou uitvoeren. De Assenaar is zakelijk en privé failliet verklaard.

Uit ambt gezet

In december 2014 werd hij door het gerechtshof in Amsterdam uit zijn ambt gezet. In 2004 en in 2008 was hij al tot twee keer toe tijdelijk geschorst. De NFK zag af van het opleggen van een gevangenisstraf omdat de man nog niet eerder strafrechtelijk was vervolgd. Ook is er geen gevaar op herhaling omdat hij zijn beroep niet meer uitoefent. Bovendien gaat het volgens de rechters om ‘tamelijk oude feiten’. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.