Raad beslist: Toch gratis parkeren in avond en op zondag in Asser centrum per 1 januari

​Assen - Parkeren in het centrum van Assen wordt per 1 januari 2019 na 18.00 uur (behalve op vrijdagavond) en op zondag weer gratis.

Wethouder Roald Leemrijse had de gemeenteraad maandag tijdens de begrotingsvergadering gevraagd om uitstel, maar een meerderheid van de raad vond dat ‘afspraak afspraak is’, en dat de wijziging per 1 januari wordt doorgevoerd.

Amendement

De VVD en Stadspartij PLOP – nota bene twee coalitiepartijen -  dienden daarover een amendement in en kregen een ruime meerderheid - SP, 50Plus, CDA en de ChristenUnie – achter zich.

De maatregel staat in het bestuursakkoord van de VVD, ChristenUnie, GroenLinks en PLOP, maar was niet opgenomen in de begroting. Leemrijse wilde meer tijd om een stevige basis te leggen onder een gewijzigd parkeerbeleid, na onder meer gesprekken met burgers en ondernemers in het centrum. Daarnaast was er het probleem van het gat van 150.000 euro per jaar, dat ontstaat na het schrappen van betaald avond- en zondagparkeren.

Tariefwijzigingen

De wethouder wilde daarom liever een half jaartje langer wachten, om vervolgens een compleet pakket te presenteren, inclusief dekking voor die anderhalve ton. Hij wees daarbij onder meer op mogelijke parkeertariefwijzigingen.

Nu die beleidswijziging er per 1 januari moet komen, zou dat ontbrekende geld volgens Leemrijse voorlopig uit het Ondernemersfonds kunnen komen. ‘Maar dat kan dan wel weer ten koste gaan van andere projecten in de stad.’

Hapsnap

D66 steunde het amendement niet omdat de partij vreest dat het een hapsnap-beleid wordt. Want wat nou, als na een poosje al blijkt dat het niet werkt en het parkeerbeleid toch weer anders moet, vroeg fractievoorzitter Remi Moes zich af.  ‘We moeten waken voor teveel wisselingen in korte tijd in het beleid. Eerst gratis, na een half jaar weer betalen… En als de bezoeker dat dan niet weet… Boete.’

De PvdA had maandag al aangegeven dat gratis parkeren in de avonduren en op zondag alleen voordelig is voor bijvoorbeeld de horeca, maar dat de winkeliers in de binnenstad er niets mee opschieten. De winkels zijn immers na 18.00 uur gesloten.

Eigen achterban

PvdA-fractielid Albert Smit sneerde richting VVD of die partij haar eigen achterban, de middenstand, hierover al had geraadpleegd. VVD-fractievoorzitter Martin Rasker was daar niet blij mee. ‘Niet alleen de horeca profiteert, ook verenigingen zoals muziekverenigingen. Maar vooral onze inwoners en bezoekers.’

Rasker wees er bovendien op, dat de gratis parkeeravonden- en zondagen wellicht de voorbode zijn voor meer. ‘Zoals lagere parkeertarieven.’

Tekst: Robbert Willemsen