PvdA Assen: ‘Pandeigenaren zeiden: liever leegstand dan de huren omlaag’

Assen – Het college van B en W in Assen moet zich optimaal inspannen om de vastgoedeigenaren ervan te overtuigen dat de huren van winkelpanden in Assen omlaag moeten.

Dat vinden de PvdA, SP, D66, 50PLUS en Stadspartij PLOP (- 1 fractielid) in de Asser gemeenteraad. Ook de kleine ondernemer, die  ‘kleur en smoel’ geeft aan de binnenstad, moet volgens deze partijen de kans krijgen zich te kunnen vestigen én te overleven in het centrum.

Motie

De hoge huurprijzen vormen daarbij een struikelblok, aldus de PvdA. Dus dienden de sociaaldemocraten donderdagavond tijdens de bespreking van het ‘Werkplan Binnenstad’ door de gemeenteraad een motie in om het college dwingender aan tafel te zetten met de vastgoedeigenaren.

Volgens wethouder Roald Leemrijse is dat niet nodig, want de huur is al een aandachtspunt. ‘En uit cijfers van binnenstadsorganisatie Vaart in Assen en de Vereniging van Vastgoedeigenaren Asser Centrum (VVAC) blijkt dat er de afgelopen jaren in een aantal winkelstraten in de stad al een afname is van de huur met 15 tot 20 procent.’

‘Liever leegstand’

Oud-wethouder Albert Smit was namens de PvdA-fractie niet overtuigd. Integendeel. ‘Kijk naar de leegstand in ’t Forum, in de Singelpassage. Ik heb pandeigenaren daar horen zeggen: liever leegstand dan de huren omlaag.’

De motie eindigde in een 16-16 stemming, omdat het werkplan tegen middernacht werd besproken in de raad en één van de raadsleden, Laura Punt (GroenLinks) al was vertrokken. De motie moet nu op een later tijdstip andermaal worden behandeld waarna er weer wordt gestemd.

Kleine ondernemer

De huurverlaging was niet het enige bespreekpunt van het Werkplan Binnenstad. Ook was er aandacht voor de kleine ondernemer. Of liever gezegd het gebrek aan aandacht voor die kleine winkelier bij de besprekingen over de facelift van het centrum, waar met name ‘grote jongens’ met elkaar overleggen.

Leemrijse antwoordde dat élke kleine ondernemer zijn of haar plannen of wensen kan neerleggen bij MKB Retail, maar de SP wil graag een aparte overlegtafel voor die kleine ondernemers, waar zij onderling kunnen praten en zo zélf een directe inbreng hebben. Leemrijse vond dat een prima idee en stelt dit voor aan de VIA. ‘Daarnaast kunnen zij natuurlijk altijd binnenlopen in het pand van de binnenstadorganisatie aan de Rolderstraat en kunnen ze me mailen, dan zorg ik dat hun ideeën bij de juiste mensen terecht komen.’

Nog een aantal ingebrachte zaken door de raad:

*breng de markt terug op het Koopmanplein (50PLUS)

*maak ook de vrijdagavond (koopavond) vrij van betaald parkeren (CDA)

*vul niet alle lege panden op met horeca, zorg voor diversiteit en waak voor verschraling (PLOP)

 Tekst: Robbert Willemsen