Drijvend zonnepark op ‘gat van Dries’ bij Assen van tafel

Assen – De gemeente Assen heeft het ‘Gat van Dries’ (ten zuiden van Assen) van de kaart met tien potentiële locaties voor zonneparken rond de stad gehaald.

De plas was aanvankelijk door de gemeente aangewezen als zoeklocatie. Het college van B en W: ‘De plas wordt omringd door een bomenrij, waardoor de plas volledig onttrokken wordt uit het zicht. Dat is een prima uitgangspunt voor een drijvend zonnepark.’

Afstemming

Voor alle locaties heeft de gemeente geprobeerd afstemming te zoeken met grondeigenaren en omwonenden. ‘Met de eigenaar van de plas is dat echter niet gelukt. Aangezien het geen gegeven is dat er een zonnepark komt op de zoeklocaties, hebben wij deze in eerste instantie wel opgenomen in het concept beleidskader. Voor de aangewezen zoeklocaties op grond van particulieren geldt, dat de eigenaar aan zet is voor de ontwikkeling van een zonnepark.’

Dit betekent volgens het college dat de winst, maar ook het risico, bij de eigenaar ligt. ‘Uiteindelijk is er contact geweest met de eigenaar van de plas. Na een goed gesprek is gebleken dat die geen zonnepark wil ontwikkelen op zijn plas. En is daarom met hem afgesproken dat de plas als pilotlocatie verdwijnt van de kaart.’

Rhee

Ook inwoners van Rhee verzetten zich tegen de komst van een zonnepark 'voor de deur'. Een inspreker uit de buurtschap benadrukte dat donderdagavond nog eens tijdens de gemeenteraad, waar de zonneparken werden besproken. Het gaat volgens de inspreker dan om bewoners van een deel van de Asserstraat en de Pickardtweg.

Wethouder Gea Smith antwoordde, dat zij eerst graag met deze bewoners in gesprek gaat om de bezwaren te bespreken. 'Maar wij gaan niet zomaar zeggen dat Rhee dan maar afvalt als locatie voor zonnepanelen. We gaan eerst kijken wat de mogelijkheden zijn. Wellicht dat er een andere, voor de bewoners betere invulling aan de locatie kan worden gegeven.' Smth zei dat dat overigens geldt voor iedereen die betrokken is bij de plannen voor alle zonneparken-locaties die in beeld zijn. 'Want we willen hier een breed draagvlak voor.'  

Tekst: Robbert Willemsen