Gemeente Hoogeveen krijgt geen uitstel voor realisatie ijsbaan

Assen / Hoogeveen - De gemeente Hoogeveen krijgt geen uitstel voor het bouwen van een ijsbaan. Dat is de reactie van het college van Gedeputeerde Staten (GS) op het verzoek van Hoogeveen.

'Wij hebben de besluitvorming over de subsidie voor een bovenregionale kunstijsbaan vorig jaar aan Provinciale Staten voorgelegd en zij hebben hier mee ingestemd op 12 juli 2017. De voorwaarden zoals die in 2017 bij de beschikking zijn vastgesteld, blijven wat het college betreft de geldende voorwaarden', laat een woordvoerder weten. 

Het college van Hoogeveen heeft GS en PS voor het zomerreces de plannen voor de combinatie van de ijsbaan met het zwembad toegestuurd. 'Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 17 september hierop nogmaals schriftelijk laten weten dat voor het in aanmerking komen van een provinciale bijdrage de subsidievoorwaarden ongewijzigd blijven.'

Dit betekent dat Hoogeveen de ijsbaan voor januari 2020 gebouwd moet hebben. De gemeente liet deze week aan de provincie weten dat dit niet te realiseren is. Haalt Hoogeveen de afgesproken deadline niet, zou de vijf miljoen euro subsidie van de provincie volgens de regels komen te vervallen en lijkt ook Assen - dat een eigen ijsbaan bouwt - weer in de race voor die subsidie. Provinciale Staten heeft hierin het laatste woord. 

Lees ook: ​Gemeente Assen accepteert geen uitstel bouw ijsbaan in Hoogeveen