Gemeente Assen start met avondschool voor steun laag opgeleide jongeren

Assen – De gemeente Assen zet een avondschool op om jongeren met een laag opleidingsniveau te ondersteunen op weg naar werk.

Deze jongeren moeten, zo schrijft het college van B en W, op die manier ‘geactiveerd en gestimuleerd worden’ door een aantrekkelijk cursusaanbod. ‘Behoud en versterken van basisvaardigheden - taal, rekenen en digitale vaardigheden - en vaardigheden richting een werkgever staan daarin centraal.’

Startkwalificatie

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, zo gaat het college verder, moeten een startkwalificatie behalen om in eigen onderhoud te kunnen voorzien en te kunnen participeren in de maatschappij. Ook kwetsbare jongeren (voortijdig schoolverlaters en leerlingen van Pro-VSO) krijgen alle steun. ‘We werken hierin samen met het onderwijs, welzijn en zorg, het bedrijfsleven en andere gemeenten om jongeren met een verwachte afstand tot de arbeidsmarkt actief te begeleiden. We zetten hiervoor onderwijs, werk of dagbesteding in.’

Ook alleenstaande statushouders en leerlingen van de Internationale Schakel Klas (ISK) worden zo goed mogelijk begeleid met (taal)onderwijs en met alleenstaande jongeren wordt gezocht naar het kunnen wonen en leven in de stad. ‘Ook geven we specifieke aandacht aan jongeren in een instelling en voortijdig schoolverlaters (VSVers) die al langere tijd thuiszitten.’

Opkopen schulden

Tenslotte wordt gestart met een experiment voor het opkopen van schulden van jongeren om armoede en schuldenproblematiek tegen te gaan.