B en W Assen: Uiterlijk in januari herijking van parkeerbeleid

Assen – Het college van B en W wil dit najaar het parkeerbeleid met de ondernemers en inwoners in de binnenstad afstemmen op een herijking van het beleid.

Uiterlijk in januari 2019 moet dat zijn afgerond. Het college: ‘De daaruit voortvloeiende maatregelen nemen we in 2019.’ B en W spraken eerder al uit af te willen van het betaald parkeren in de avonduren (met uitzondering van de koopavond op vrijdag) en op zondag. Het college houdt daarbij wel vast aan het bestaande financiële kader. 'Met dien verstande dat we daaraan - conform de afspraken in het bestuursakkoord - 300.000 euro structureel willen toevoegen om het parkeerbeleid te herijken. 

Daarnaast wordt de komende jaren in vier parkeergarages de parkeerinstallatie vervangen. ‘Een onderdeel ervan is het creëren van de mogelijkheid tot contactloos betalen. En we vervangen in 2019 de coating van de parkeergarage DNK.’

Verwachte groei aantal parkeerders blijft uit

De investeringen die de afgelopen jaren in parkeervoorzieningen zijn gedaan, zijn gebaseerd op de destijds verwachte groei van het aantal inwoners. Die veronderstelde groei van het aantal parkeerders blijft echter uit, zo ziet het college. ‘Er blijft sprake van een dalend aantal parkeerders in de binnenstad, waarbij de verblijfsduur wel langer is dan verwacht.’

Het nieuwe parkeerbeleid dat in 2015 is ingevoerd, heeft volgens B en W een deel van de financiële teruggang opgevangen, maar het is nog onzeker of dit structureel is. ‘Ondanks de maatregelen van de afgelopen jaren hebben wij naar verwachting nog geen gezond parkeerbedrijf. We zien nog steeds een daling in het aantal parkeerders in de binnenstad. Daarom lijkt een jaarlijkse onttrekking uit het parkeerbedrijf niet langer houdbaar.’