Ondernemers haken af: langdurig organisatiemodel TT Festival bittere noodzaak

Assen – Met de nieuwe stichting van het TT Festival, die vanaf 2020 operationeel moet zijn, hoopt de gemeente Assen dat de animo onder (afgehaakte) ondernemers om (weer) mee te doen aan het festival aanwakkert. Want die bereidheid zit in een neerwaartse spiraal.

Net als voorgaande jaren, zo schrijft het college van B en W, geven de ondernemers die investeren in het festival aan dat er gekozen moet worden voor een langdurig organisatiemodel. Door het uitblijven hiervan kunnen geen lange termijnafspraken gemaakt worden met leveranciers en sponsoren en kan het investeringsbedrag niet groeien.’

Andere samenwerkingsverbanden

En dat heeft gevolgen, aldus het college. ‘Gelet op het gebrek aan animo van ondernemers om te investeren in een of meerdere vermaakpleinen, is de organisatie voor 2019 genoodzaakt om andere of aanvullende samenwerkingsverbanden- of vormen te zoeken met de ondernemers uit de binnenstad.’ De organisatie denkt dat dit overigens wél een versteviging van het huidige model kan zijn en het draagvlak nog verder kan vergroten.

Hoe dan ook, In 2018 was de projectgroep TT Festival kleiner dan in 2017. B en W: ‘Enkele ondernemers hebben aangegeven niet meer te willen investeren in het festival van 2018. Deze ondernemers hadden drie jaar lang geen winst kunnen genereren en vonden het risico te groot worden.’

Kerkplein

Door het gebrek aan deelnemende ondernemers dit jaar bleef het Kerkplein bijvoorbeeld verstoken van een vermaakplein.  ‘De organisatie heeft het Kerkplein bij de andere horecaondernemers ‘op de markt gezet’. Hiervoor hebben zich in 2018 helaas geen ondernemers gemeld. Ook de partijen die in 2017 een ‘Asser talentenpodium’ wilden, hebben zich dit jaar niet gemeld.’

Op het Kerkplein moesten extra kosten worden gemaakt voor invulling, want de organisatie wilde ook daar een loopstroom van het publiek hebben om teveel mensen elders te voorkomen. Er kwam  uiteindelijk een attractie, Bungee Jump. Daardoor bleef de loopstroom van het publiek via het Kerkplein op vrijdag en zaterdag gegarandeerd.

Tekst: Robbert Willemsen

Lees ook:

Mogelijk betaalde optredens om TT Festival Assen een ‘boost’ te geven

Opdracht voor stichting TT Festival: ‘Stevige aanpak drank– en drugsmisbruik jongeren’