Opdracht voor stichting TT Festival: ‘Stevige aanpak drank– en drugsmisbruik jongeren’

Assen – Een van de taken die de nieuwe stichting van het TT Festival na 2019 op zich moet nemen, is een stevige aanpak van overmatig alcohol- en drugsgebruik bij jongeren tijdens de festivalweek. Desnoods door het treffen van (meer) maatregelen.

Dat staat in de evaluatie van het festival van dit jaar en het ambitieplan voor de komende jaren van het TT Festival, dat organisatorisch vanaf de editie 2020 onder regie komt van de nieuwe stichting.

Glas verboden

In 2017, zo schrijft het college van B en W, heeft de gemeente als vergunningverlener de verkoop van glas en blik tijdens het TT Festival in de ban gedaan in het centrum van Assen. Het meenemen van glas naar het festivalterrein was daarnaast verboden, het meenemen van blik was niet wenselijk, maar werd wel toegestaan.

Desondanks, zo constateerde het college, is het TT Festival nog steeds niet vrij van glas. ‘Vooral de jeugd neemt sterke drank mee in glas. Het aantal jongeren dat dit jaar naar de alcoholpoli is gebracht, was wel minder dan in 2017. De jeugd onder de 18 jaar drinkt voornamelijk voorafgaande aan het festival grote hoeveelheden alcohol in een kort tijdsbestek. Dit omdat ze geen alcohol mogen kopen op het festivalterrein of in de horecagelegenheden.’

Om dit drankmisbruik (en ook drugsgebruik) tijdens het motorfestijn tegen te gaan in de toekomst, wordt de nieuwe stichting opgedragen ‘aantoonbare inspanning te verrichten ter voorkoming van overmatig drank- en drugsgebruik in het algemeen en in het bijzonder van minderjarigen. En voor de laatste groep de ontwikkeling van verdergaande regulering op wenselijkheid en mogelijkheid te onderzoeken’.

Minder bezoekers

Dat het bezoekersaantal van 165.000 festivalgangers over vier dagen tegenviel (35.000 minder dan vorig jaar), valt volgens B en W te wijten aan een aantal factoren. ‘Het TT Balloon festival is verplaatst van zondag naar woensdag. Op woensdag (eerste festival avond), trok TT Balloon 15.000 bezoekers naar de TT Baan. De ballonnen gingen laat te lucht in en het TT Festival was op dat moment al in volle gang.’

Ook wijst het college op de TT-campings in Witten. ‘Daar zijn het afgelopen jaar evenementenvergunningen afgegeven, waarin naast het overnachten ook vermaak op de camping wordt geregeld. Een aantal campings heeft feesttenten met muziekprogrammering en vraagt entree voor bezoekers die niet overnachten op de camping, maar speciaal voor het vermaak naar de camping gaan. Door het programma-aanbod op de campings - in combinatie met het mooie weer - heeft een aantal campinggasten besloten op de camping te blijven in plaats van het festival in de stad te bezoeken.’

Vechtpartij

En dan nog een (opmerkelijke) reden: ‘Op de zaterdag is vroeg op de avond een WhatsApp bericht massaal gedeeld waarin werd aangegeven dat er een vechtpartij zou plaatsvinden op de Doevenkamp. Het onderzoek naar de herkomst van het bericht heeft lang op zich laten wachten, waardoor pas na een kleine drie uur het sein ‘veilig’ kon worden gegeven en de organisatie een reactie kon verspreiden. Deze berichtgeving en het lang uitblijven van een reactie, heeft een aantal bezoekers doen besluiten niet naar het festival te komen.’

Wildplassen

Dit jaar, gaat het college verder, waren er meer klachten over wildplassen en over de toiletvoorzieningen dan in 2017. ‘Dit terwijl de toiletcapaciteit de afgelopen jaren flink is uitgebreid. De politie heeft meer dan 300 bekeuringen uitgeschreven voor wildplassen. De organisatie heeft tijdens het festival nog extra plaskruizen ingezet op plaatsen waar klachten vandaan kwamen. Voor 2019 wordt bekeken of dit nog beter opgepakt kan worden.’

Geluidsoverlast

Tenslotte zijn er van inwoners klachten gekomen over geluidsoverlast van het podium aan de Jan Fabriciusstraat. B en W: ‘Dit was een nieuwe partij die nog geen ervaring had met het festival. Op zaterdag heeft deze partij het aantal decibel verminderd en zijn er geen klachten meer binnengekomen. Wel is dit voor de organisatie aanleiding om voor 2019 de geluidsnorm beter te monitoren.’

Tekst: Robbert Willemsen

Lees ook:

 Mogelijk betaalde optredens om TT Festival Assen een ‘boost’ te geven

Ondernemers haken af: langdurig organisatiemodel TT Festival bittere noodzaak