Mogelijk betaalde optredens om TT Festival Assen een ‘boost’ te geven

Assen – Is de bezoeker van het TT-Festival bereid te betalen voor een zogenaamde ‘plus-act’, als de organisatie daardoor ‘grote namen’ naar Assen kan halen om het programma qua invulling een ‘boost’ te geven?

Over die vraag en meer festival-aspecten gaat onder andere Arjen Mewe zich buigen richting een nieuw op te zetten stichting. Die moet na het TT Festival in 2019 gestalte krijgen en de totale organisatie voor haar rekening nemen. Mewe is een oude bekende in Assen, hij werd na het festival-debacle in 2014 (TT Speedweek) aangesteld als procesmanager, die op de (organisatorische en financiële)  puinhopen van 2014 de basis legde voor het huidige TT Festival. 

Begeleiden

Mewe is nu weer 'van stal' gehaald om het proces te begeleiden richting de nieuwe stichting. Een stichtingsvorm heeft bijvoorbeeld als voordeel dat het fondsen kan aanschrijven voor een financiële  bijdrage. De nieuwe binnestadsorganisatie Vaart in Assen (VIA) maakt daar in elk geval (nog) geen onderdeel van uit, VIA heeft aangegeven zich eerst geheel te willen toeleggen op de facelift die het Asser centrum moet krijgen.  

De gemeente scheidt zich vervolgens wat het organisatorische gedeelte betreft af en legt zich toe op haar eigenlijke taken, vergunningen verlenen en zorg dragen voor bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid. De gemeente blijft het TT Festival de komende jaren wel financieel ondersteunen, dat bedrag ligt nu op 270.000 euro.

Mager

Alles is is verpakt in een nieuw ambitieplan voor het festival, dat voor de komende jaren als leidraad geldt. Daarin staat onder meer dat voor onderdelen van het programma een toegangsprijs mag worden gevraagd. Het TT Festival trok dit jaar zo’n 165.000 bezoekers, minder dan vorig jaar. Een van de factoren die dat wellicht in de hand heeft gewerkt is het muziekprogramma, dat door menigeen werd bestempeld als ‘mager’ en ‘weer hetzelfde als voorgaande jaren’.

Mewe en ook wethouder Roald Leemrijse beamen dat. Maar om grote namen naar Assen te kunnen halen, zijn er inkomsten nodig. Leemrijse: ‘Bij het North Sea Jazz Festival is er sprake van ‘plus-concerten’, waar de bezoeker dus voor moet betalen. Ik weet dat het traditie is dat alles tijdens het TT Festival gratis toegankelijk moet zijn, maar als het publiek grotere acts wil hebben in Assen, moet je erover nadenken om daar dan betaalde concerten van te maken.’

En dan het liefst twee grote acts op één moment, met het oog op een goede verspreiding van de mensen (crowdmanagement) in de stad. Mewe: ‘Laat ik voorop stellen: onze ambitie ligt hoger dan die 165.000 bezoekers. Bij het publiek aansprekende muziek is dan één van de randvoorwaarden. Maar ook de deelnemende ondernemers van de horecapleinen hebben hier natuurlijk een stem in. Wat willen zij? En wat levert het ze op?’

Locaties

Leemrijse: ‘Het zou heel mooi zijn als er tijdens het TT Festival een paar publiekstrekkers van formaat zijn. Je zou dan kunnen denken aan optredens op locaties als het Koopmansplein, het Acmesa-terrein of de Havenkade. Maar de ondernemers moeten het wel minimaal terug kunnen verdienen.’ Mewe: ‘Vandaar dat we erover na moeten denken deze optredens ‘betaald’ te maken. Kijken of de mensen dat ervoor over hebben en of we op die manier het festival een ‘boost’ kunnen geven.’

En mogelijk dat de ondernemers – zoals op het Kerkplein -, die geen rendement haalden uit de afgelopen festival-jaren en dit jaar afhaakten, weer terugkomen als het muziekprogramma aansprekender wordt. Mewe: ‘Maar laat ik niet teveel op de zaken vooruitlopen, dit moet allemaal eerst besproken worden met alle betrokken partijen.’

Tekst: Robbert Willemsen  

Lees ook: 

Opdracht voor stichting TT Festival: ‘Stevige aanpak drank– en drugsmisbruik jongeren’

Ondernemers haken af: langdurig organisatiemodel TT Festival bittere noodzaak