Bewoners Noorderplantsoen Assen boos over ‘verkeerd gelegde straat’

Assen – Bewoners van 12 nieuwe woningen aan het Noorderplantsoen in de Asser wijk Kloosterveen zijn verbolgen, nu de nieuwe bestrating van de weg niet meer aansluit op hun eigen bestrating achter de huizen. De straatstenen komen over de erfgrens en zijn veel hoger gelegd dan in de oude situatie, waardoor de bewoners wateroverlast vrezen van ‘inkomend’ regenwater vanaf de straat.

De nieuwe woningen aan het Noorderplantsoen werden vorig jaar betrokken. Er lag al bestrating op de weg, maar die werd de afgelopen weken opnieuw gelegd. Nu blijkt dat de weg ten opzichte van de oude situatie ongeveer 15 centimeter is verschoven en centimeters hoger is. De straatstenen komen over de erfgrens heen en aan de overkant – aan de achterkant bij schuren van sociale huurwoningen - blijft eenzelfde strook juist open liggen. Regenwater zinkt daar zo naar beneden, met het mogelijke risico op uiteindelijke verzakking van de schuurmuren. 

Geweigerd

Bovendien, zo zeggen de bewoners, heeft de aannemer geweigerd de private bestrating die is weggehaald voor de werkzaamheden aan de weg netjes terug te plaatsen, waardoor ook daar een strook open ligt. En er zijn een hoop eigen stenen overgebleven, omdat de straat dus een eind die kant is opgekomen. Grote stapels ‘eigen stenen’ markeren nu de achterkanten van de huizen.

Dat de boel zo is achtergelaten, steekt de bewoners. ‘In deze levensbestendige woningen wonen veel mensen van rond de 70 jaar of mensen met een lichamelijke beperking. Wij kunnen dat niet zelf! Maar het enige wat we te horen kregen, is ‘leg die eigen rand zelf maar weer terug'. Terwijl de aannemer die stenen nota bene zelf eruit gehaald heeft.’

De bewoners zitten er behoorlijk mee in hun maag. Temeer omdat zij vorig jaar volgens de koopakte hun eigen bestrating direct moesten leggen. Dat hebben ze (aflopend naar de straat toe voor een goede afwatering) laten doen, aansluitend op de hoogte van de toenmalige straat, die toen een stuk dieper lag.

Op eigen kosten

Het gevolg is nu wel, dat ze hun eigen bestrating er weer helemaal uit moeten laten halen en opnieuw (op hoogte) moeten laten leggen. Op eigen kosten. ‘Wij hebben dit aangekaart bij de gemeente, maar die zei dat we wisten dat de straat op een gegeven moment opnieuw gelegd moest worden. En dat we van tevoren hadden moeten informeren hoe hoog de definitieve straat zou worden. En dáár hadden we onze eigen bestrating op moeten aanpassen qua hoogte. Maar hoe moeten wij nou weten dat we daar zélf naar moeten informeren?! Wij gingen ervan uit dat de nieuwe straat er op dezelfde manier in zou komen. Nee, de gemeente heeft ons daar destijds zelf niet over geïnformeerd.’ 

En dan is er nog de kwestie van de pergola's aan het eind van hun terrein achter. Die waren volgens de bewoners een verplichting van de bouwer van de woningen. ‘Die pergola's liepen in de oude situatie keurig over de erfgrens, en dus de grens eigen terrein-straat. Nu hangen ze deels over de nieuwe weg, omdat die een behoorlijk stuk verder onze kant op is gelegd. Met het risico dat ze bijvoorbeeld geraakt kunnen worden door hoge bestelwagens die hier wat teveel naar rechts rijden.’ 

Gemeente moet dit oplossen

Volgens de bewoners had veel ellende kunnen worden voorkomen als de nieuwe bestrating op precies dezelfde manier was gelegd als de oude. ‘Dan was er niets aan de hand geweest.’ Zij vinden nu dat de gemeente fout zit wat betreft communicatie en uitvoering. ‘Dus eigenlijk zou de gemeente dit moeten oplossen en wel op haar kosten.’

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat aan het Noorderplantsoen eerst inderdaad een weg is neergelegd met ‘provisorische bestrating’. ‘En die is nu vervangen door definitief straatwerk. De bewoners zijn daar per brief over geïnformeerd en ook hoe lang het ging duren.’  De woordvoerder zegde vrijdagmiddag toe volgende week uit te zoeken of er wellicht iets mis is gegaan met de aanleg van de nieuwe bestrating.

Tekst: Robbert Willemsen