Muziekonderwijs in Drenthe krijgt flinke impuls

Regio - Bijna tienduizend basisschoolleerlingen op 54 scholen in Drenthe krijgen de komende jaren beter muziekonderwijs. Dat kan dankzij subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat in 2015 begon met 15 scholen als Vroege Starters, groeide in drie subsidierondes uit tot een landelijke beweging voor meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. In deze laatste ronde hebben dit jaar 641 scholen uit heel Nederland het goede nieuws ontvangen, waaronder 20 scholen uit Drenthe. Hiermee komt het totaal aantal Drentse scholen dat subsidie ontvangt op 54. Hiermee worden in de provincie in totaal 9.970 leerlingen bereikt.

Budget verhoogd

Het Fonds voor Cultuurparticipatie startte, in opdracht van het ministerie van OCW, met de Impuls muziekonderwijs om scholen de kans te geven te investeren in meer en beter muziekonderwijs. Dit doen de scholen o.a. door een samenwerking aan te gaan met een muzikale partner en de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten. Vanwege het succes van de drie subsidierondes, werd het budget door de minister van OCW tijdens de looptijd van de regeling verhoogd.

Uiteindelijk kwam daarmee het totale budget van de drie rondes samen op ongeveer € 27 miljoen. € 825.000 daarvan ging naar Drenthe.