Wandelen verbindt jong en oud: ‘Mix stimuleert en prikkelt verschillende groepen’

Assen - Het begon 2,5 jaar geleden met een buurtwandeling in Assen-Oost. Om buurtbewoners kennis met elkaar te laten maken op een laagdrempelige manier. Later sloten de ouderen van De Vijverhof aan en nu wandelen ook de kids van de Vredeveldschool mee. Over cohesie binnen alle lagen van de bevolking gesproken…

Want juist dat onderlinge contact in de buurt, zo zeggen Jort van Straten (buurtwerker sport bij Vaart Welzijn) en Wilma Kruit (wijk –en welzijnsconsulent bij Zorggroep Drenthe), is zó belangrijk. ‘Voor de levendigheid, om ouderen bijvoorbeeld uit hun isolement te halen en simpelweg de gezelligheid. Want dat zijn de hoekstenen voor leefbaarheid in de wijk.’

Eigen tempo

Jort startte ruim twee jaar geleden met twee wandelgroepen: een snelle en een minder snelle groep voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Zo kon elke groep in z’n eigen tempo een rondje maken. Niet lang daarna zocht Wilma contact met hem. ‘Want de bewoners van de Vijverhof, dat waren toch ook buurtbewoners?’

Jort: ‘Uiteraard, dus kwamen zij erbij. Beide groepen komen na de wandeling bij elkaar in de Hippe Kringloopwinkel, waar we samen wat drinken, kletsen en er is muziek. De snelle groep loopt eens in de twee weken, de langzamere groep, waar de Vijverhof-bewoners bij horen, wandelen elke week. En zij worden weer begeleid door vrijwilligers uit de snelle groep. Elke groep bestaat nu uit zo’n 15, 20 deelnemers.’

Verrassend positief

Ook Cosis, voorheen Promens Care, is inmiddels aangesloten en dit jaar liepen leerlingen van groep 7 en 8 van de Vredeveldschool voor het eerst mee om ouderen te begeleiden. En dat pakte, lachen Jort en Wilma, verrassend positief uit.

Jort: ‘De kinderen kregen eerst een workshop hoe met de ouderen om te gaan. Oefenen hoe je met een rolstoel de stoep afgaat. Hoe ze ouderen (netjes) moeten benaderen. Hoe je wandelt met iemand met een visuele handicap? Dus onderweg veel vertellen over wat je zelf ziet. En de ouderen hebben zo hun eigen verhalen. Die mix stimuleerde en prikkelde beide groepen.’

Musical

De ouderen waren zelfs te gast bij de musical, die door de leerlingen aan het einde van het schooljaar werd gehouden. Jort: ‘Dan zie je die band, dat sociale contact groeien. Mooi toch? En de ouderen hadden een geweldige middag.’

Wilma: ‘Het voordeel voor ons is, dat we jongeren vanuit de zorg kunnen laten zien hoe leuk het kan zijn om met ouderen om te gaan. Zelfs de ‘boefjes’ van de school, de kinderen waarvan je het niet verwacht, blijken maar een klein hartje te hebben en zijn tegenover de ouderen heel sociaal en behulpzaam.’

Zorgopleiding

Onlangs werd bekend dat veel ouderenzorg-organisaties de zomerroosters niet rond krijgen. Te weinig personeel, zodat zelfs kantoorpersoneel met hand –en spandiensten ‘in het veld’ moet bijspringen. En jongeren lopen tegenwoordig niet erg warm om een zorgopleiding te volgen, zodat het personeelstekort structureel dreigt te worden.

Wilma wijst erop dat juist initiatieven zoals de wandelgroepen in Assen-Oost jongeren kunnen stimuleren om toch voor de zorg te kiezen. ‘En die aanwas is hard nodig, want Nederland vergrijst. Het is dan ook geweldig dat twee, drie leerlingen van de Vredeveldschool deze zomer vanuit die wandelgroep onder begeleiding meelopen  in de Vijverhof.’ Het behoeft dan ook geen betoog, dat de wandelgroep met ouderen en scholieren een vervolg krijgt. Wilma: ‘Zeker weten!’

Andere initiatieven

Maar, besluit Jort, er vloeit meer voort uit de wandelgroepen. ‘Door het onderlinge contact ontstaan weer andere initiatieven. Zoals samen een buurtactiviteit via STILA organiseren. Of een haakgroepje beginnen. En juist dát gegeven, dat bewoners, jong en oud, mobiel of met een beperking, elkaar blijven opzoeken, contact met elkaar blijven houden, dat is nou juist waarom we met deze wandelgroepen zijn begonnen.’

Tekst: Robbert Willemsen