Gemeente Assen pleit bij staatssecretaris voor verruiming kinderpardon asielkinderen

Assen – De gemeente Assen stuurt een brief naar de staatssecretaris Mark Harbers (VVD, Veiligheid en Justitie) om te pleiten voor een verruiming van het kinderpardon voor asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven.

Met uitzondering van de VVD-fractie en drie leden van de fractie van Stadspartij PLOP  stemden alle Asser raadspartijen op 1 februari van dit jaar in met de motie ‘kinderpardon’ van GroenLinks, SP, CU en D66. In de gemeenteraad was daarmee brede steun voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven hier ook te laten blijven.

Meewerkcriterium

Bovendien constateerde de raad dat het ‘meewerkcriterium’ zo strikt wordt toegepast, dat bijna geen enkel in Nederland geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen. Het meewerkcriterium houdt in, dat het ‘asielgezin’ zich in die vijf jaar actief en regelmatig moet hebben gemeld bij de dienst Terugkeer & Vertrek om zo mee te werken aan een snelle terugkeer naar land van herkomst.

Via de motie van de gemeenteraad wordt het Asser college verzocht er bij de staatssecretaris op aan te dringen met een oplossing te komen voor deze groep kinderen. Assen is daarmee een van de ruim 25 Nederlandse gemeenten die willen dat het kinderpardon wordt verruimd. De gemeenten hebben zich aangesloten bij de campagne van progressief platform DeGoedeZaak, dat ook de steun van veel BN'ers heeft. Als het kabinet de regels voor het kinderpardon niet versoepelt, dreigen volgens DeGoedeZaak 400 kinderen die in Nederland zijn opgegroeid alsnog te moeten vertrekken.

‘Geen verruiming’

Harbers’ voorganger Klaas Dijkhoff (ook VVD) liet vorig jaar nog weten niet van plan te zijn het kinderpardon voor asielkinderen te verruimen, ondanks dat een meerderheid in de Tweede kamer daarvoor pleitte. De VVD-bewindsman liet weten dat het regeerakkoord destijds geen ruimte bood voor deze wens.

Tekst: Robbert Willemsen