Aangeleverde puzzelstukjes Koopmansplein worden nu in elkaar gelegd

Assen – Water, groen, speeltoestellen, de markt terug… Maar liefst 600 ideeën van Assenaren kwamen de afgelopen maanden in het kader van ‘Mijn Koopmansplein’ binnen. De gemeente kan beginnen aan de puzzel, die moet resulteren in het nieuwe hart van Assen.

In De Nieuwe Kolk in Assen was maandagavond een presentatie van alle suggesties die waren gegeven. De Asser wethouder Roald Leemrijse, Henk van Hooft (voorzitter van de nieuwe binnenstadsorganisatie Vaart in Assen, VIA) en Drents gedeputeerde Cees Bijl waren in de volle Studio C aanwezig om een en ander toe te lichten.

Hema

Want wat is straks haalbaar en wat niet? Duidelijk is dat er vanuit de gemeente geen voorkeur ligt om het Koopmanplein uit te breiden door de panden in het blok van de Hema eraf te halen. Leemrijse: ‘Ten eerste zijn die panden niet van ons, maar we willen wel kijken hoe we met name de achterkant tegenover De Nieuwe Kolk aantrekkelijk kunnen maken. Maar slopen is nu geen optie.’

De markt terug op het Koopmansplein? Veel inzenders van ideeën zien het plein als de ‘natuurlijke plek’ voor de markt. Leemrijse: ‘De markt komt inderdaad regelmatig langs, maar dan moeten we ook weten hoe de mensen van de markt daar zelf tegenaan kijken en wat mogelijk is. We gaan daarover met elkaar in gesprek.’

Eén vlakke vloer

Henk van Hooft gaf aan dat het in zijn ogen vooral belangrijk is dat het Koopmansplein geen obstakels meer kent, die de bezoekers van de winkels scheiden van het plein. ‘Het moet één vlakke vloer worden.’ Ook moet het Koopmansplein wat Van Hooft betreft het hart worden, van waar men gemakkelijk de overige koopstraten inloopt. Bereikbaarheid dus. Als voorbeeld gaf hij de Oudestraat, die nu door ’t Forum uit het zich ligt. ‘Dat moet anders.’

Wat volgens de voorman van VIA ook heel belangrijk is: publiekstrekkers rond het Koopmansplein. ‘En nee, het moet geen horecaplein worden, die hebben we al in Assen. Ik wil graag winkels zien, die mensen verrassen. Winkels die écht nog de moeite waard zijn om voor de stad in te gaan.’

Extra dynamiek

En, vulde Leemrijse aan, er wordt straks ook meer gewoond in het centrum. ‘We zijn met ruim tachtig initiatiefnemers uit het bedrijfsleven in gesprek, bijvoorbeeld om winkels om te toveren tot woonruimte. Winkels, wonen, jeugd… Al met al moeten die factoren een extra dynamiek geven aan het centrum van Assen. Nog niet zo heel lang geleden werd deze stad genomineerd voor Leukte Binnenstad van Nederland, we willen op z’n minst terug in die top-25 van leukste Nederlandse centra.’

Cees Bijl keek wel een beetje op van de 600 inzendingen van de inwoners van Assen, maar het deed hem vooral deugd dat de Assenaar blijkbaar zo betrokken is bij zijn stad. De provincie besloot onlangs voor de facelift van het Koopmansplein drie miljoen euro beschikbaar te stellen vanuit het Drentse Binnenstadsfonds. Voorwaarde was dat de gemeente Assen en marktpartijen ook ieder drie miljoen zouden bijleggen.

Eigen dna

Samen met het geld dat de gemeente Assen al gereserveerd had voor het plein, komt dat neer op ongeveer tien miljoen euro. Bijl: ‘En hoe Assen daar verder invulling aan geeft, dat is aan de gemeente zelf. Iedere stad heeft z’n eigen dna. Maar ik heb er alle vertrouwen in at dit goed gaat komen.’

Wat die invulling betreft rees nog wel even de vraag: en wat te doen dan met het TT Festival? Want een plein vol met obstakels als bijvooreeld bomen, een eventuele fontein, speeltoestellen, bankjes… Dat kan een festival/horecaplein behoorlijk in de weg staan. Sterker, aldus Van Hooft, dan is een festivalplein hoogstwaarschijnlijk niet meer mogelijk. ‘Een aantal beslissingen heeft fundamentele gevolgen. Aan de andere kant, je kunt ook veel dingen mobiel neerzetten, verplaatsbaar. Zelfs een vijvertje of fontein. Maar met bijvoorbeeld bomen wordt dat moeilijk.’

Kabelbaan

Zoals gezegd: heel veel Assenaren hadden ideeën ingeleverd. Van 8 tot 89 jaar. Bij Kindcentrum Kloosterveen hadden onder anderen Jelmer en Lidy-Aniek zich over de materie gebogen. Wat Jelmer wel wilde zien op het Koopmansplein? ‘Een kabelbaan’, klonk het resoluut. Tot hilariteit in de zaal, want een kabelbaan is al eens een ‘hot item’ geweest als het ging om de verbinding tussen de binnenstad en Assen-Zuid, toen er nog sprake was van een TT-outlet.

Hoe dan ook, Leemrijse legde tot slot uit dat de gemeente aan de slag gaat met alle ingediende ingrediënten, haar eigen ideeën erbij legt en met onder meer een architectenbureau en een stadsbouwmeester gaat bekijken wat er allemaal mogelijk is. Na de zomer gaan VIA en de gemeente samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, horeca en culturele partners een keuze maken welke van de puzzelstukken meegenomen worden in het zogenaamde ‘Programma van Eisen’. Dit vormt dan de basis voor een eerste ontwerp van het plein, in het eerste kwartaal van 2019.

Bijl overhandigde een symbolische schep, die dan ‘zo snel mogelijk’ de grond in moet. Leemrijse sprak de verwachting uit dat in het najaar van 2019, als het eindplan concreet is, die schep ook daadwerkelijk ter hand zal worden genomen.

Tekst: Robbert Willemsen