B en W Assen: ‘Duidelijkheid over eigendomsrechten glasvezelnetwerk SensorCity’

Assen – De gemeente Assen, de Stichting SensorCity en de curator zijn het eens geworden over wie precies eigenaar is van welk deel van het aangelegde glasvezelnetwerk in Assen. De curator kan nu de faillissementsprocedure afronden en overgaan tot verkoop.

Dat schrijft hert college van B en W aan de gemeenteraad. De Stichting SensorCity ging medio vorig jaar failliet. Diverse foute inschattingen, een slechte samenwerking tussen de deelnemende partijen en tegenvallende interesse vanuit het bedrijfsleven zorgden ervoor dat een totale investering van bijna 50 miljoen euro verdampte.

Maurice Hoogeveen

Nadat de kruitdampen van het bankroet waren opgetrokken – onder meer de oud-wethouder Maurice Hoogeveen kwam als verantwoordelijke zwaar onder vuur te liggen -  was het de vraag wie  welk deel van het netwerk in haar bezit had. Curator Jeroen Reiziger gaf vorig jaar aan nagenoeg rond te zijn met een koper voor het glasvezelnetwerk, maar er kon niet worden getekend zolang er geen duidelijkheid was.

Het glasvezelnetwerk – dat thans amper wordt gebruikt - bestaat namelijk uit meerdere delen netwerk, die in verschillende fasen en door verschillende opdrachtgevers is aangelegd. Ondanks dat het grootste deel van het netwerk eigendom is van de stichting SensorCity, was overdracht van het netwerk niet mogelijk. Het stond namelijk niet ingeschreven in de openbare registers. B en W: ‘En dit is noodzakelijk voor de curator om het netwerk te kunnen verkopen en daarmee het faillissementaf te kunnen ronden.’

Parkeergarages

Het belang van de gemeente om mee te werken aan een verdeling van de eigendomsrechten heeft ermee te maken dat de verkeerslichten en diverse parkeergarages in de stad (Drent Museum, Citadel, Stadhuis en Mercurius) op het netwerk draaien.

In de nieuwe vaststellingsovereenkomst, zo laat het college weten, zijn de gemeente Assen en de curator overeengekomen welke (onder)delen van het netwerk eigendom zijn van welke partij. B en W ‘Uitgegaan is van de feitelijke situatie zoals die valt terug te voeren op de door de gemeente afgegeven vergunningen voor aanleg van delen van het netwerk. En de documentatie zoals tekeningen, situatieschetsen en revisietekeningen die daarbij hoort.’

SensorCity, zo besluit het college, weet nu wat de stichting toebehoort, en de gemeente heeft zekerheid over een het eigendom van een aantal onderdelen van het netwerk, waar nu belangrijke functies (zoals de verkeerslichten en de parkeergarages) over lopen.

Afspraken

B en W: ‘Nadat de curator het netwerk heeft verkocht (verwacht wordt dat dit nog geen miljoen euro oplevert, red.) kan de nieuwe eigenaar hoogstwaarschijnlijk met de enige gebruiker, de gemeente, in contact treden om afspraken te maken over voortzetting van de dienstverlening en de voorwaarden waaronder die zal plaatsvinden.’

Tekst: Robbert Willemsen