B en W Assen: Geen instortingsgevaar vloeren DNK boven ABN Amro

Assen – Er bestaat geen instortingsgevaar van de vloeren in De Nieuwe Kolk in Assen, die gelegen zijn boven de vestiging van de ABN Amro.

Dat meldt het college van B en W. Op 27 mei 2017 stortte een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport in. Uit onderzoek bleek dat deze betonnen vloer was opgebouwd uit geprefabriceerde breedplaten met daarop een in het werk gestorte betonlaag. De aansluiting tussen deze twee lagen bleek onvoldoende te zijn geweest en leidde vrijwel zeker tot de instorting.

Grondige inspectie

Gemeenten, die gebouwen hebben staan met dezelfde constructie, werd gevraagd deze grondig te inspecteren en indien noodzakelijk maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen.

Uit een eerste inventarisatie, zo schrijft het college, is gebleken dat in één gebouw in de gemeente Assen op een aantal plekken eenzelfde constructie (breedplaatvloer met gewichtsbepalende elementen) is toegepast als bij de parkeergarage in Eindhoven: de eerste en derde verdiepingsvloer van De Nieuwe Kolk boven de ABN.

B en W: ‘De betreffende vloeren van dit gebouw zijn in oktober 2017 geïnspecteerd. Hieruit blijken conform de toetsingscriteria van het ministerie van Binnenlandse Zaken geen veiligheidsrisico’s. De gebruikers en mede-eigenaren van het pand zijn op de hoogte gesteld.’

Quick scan

In november 2017 is de gemeente Assen begonnen met het uitvoeren van een quick scan naar de toepassing van overige typen breedplaatvloeren in de gemeente Assen. B en W: ‘Daarna gaan we de eigenaren van gebouwen, waar vloeren zijn die verder onderzocht moeten worden, in het eerste kwartaal van 2018 aanschrijven. De betreffende eigenaren zal gevraagd worden hun gebouw te laten controleren door middel van het stappenplan, dat verstrekt wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.’

Tekst: Robbert Willemsen